Documentos

Roubo no local do Rei das Tartas en Mondoñedo

Un dos establecementos que o Rei das Tartas ten en Mondoñedo sufriu o pasado 31 de decembro un novo roubo.