Opinión

Desequilibrio produtivo e consumidor

A GUERRA en Ucraína destapou unha evidencia, que en España se reduciu ao mínimo a obtención de cereal porque era máis rendible importalo, maioritariamente deste país fronteira entre a Unión Europea e Rusia. Os cambios produtivos levaron a que só o 4 por cento dos empregados españois se dediquen ao sector primario, e na UE a porcentaxe é lixeiramente superior, porque a maioría do alimento é importado, con América Latina como líder mundial. Zonas que elaboran, outras con fame e outras nas que é obsceno o desperdicio de comida (en España 1.350 toneladas de alimento acabaron no lixo o ano anterior á pandemia), un desequilibrio que o mundo aínda non está disposto a afrontar porque sabe que polo menos ata o ano 2050 é capaz de nutrir a 10.000 millóns de persoas, que son as que se calcula haberá no planeta dentro de tres décadas, pero a terra cultivable terá que aumentar, o contrario do que ocorreu en España nos últimos lustros.

Comentarios