Opinión

Bolseiros podentes

ATA AGORA había os bolseiros con escasos recursos que coa axuda conseguían sobrelevar o curso, bolseiros en prácticas de formación profesional ou grao que lles servía para iniciarse na vida laboral —benvidos os que estarán nesta casa estes meses de verán— ou bolseiros investigadores que así podían elaborar a súa tese de doutoramento. A eles súmaselles un novo grupo, o máis especial, o dos bolseiros podentes, os que pertencentes a familias con ingresos anuais superiores a 100.000 euros e cun só fillo entran no grupo de receptores de amparo público para estudar en centros privados. Máis de 140.000 euros por casa se os descendentes son dous, e case 180.000 se son tres. Así o acordou o Goberno da Comunidade de Madrid. Seica a liberdade era isto, darlle capacidade a estes alumnos para poder estudar onde queiran, aínda que o custe mensual sexa pouco menor que os ingresos ao ano dalgún fogar. Auxilio público para gozar en centros privados. 

Comentarios