Opiniones de Sonia Villapol

Os riscos para a saúde das celulosas

O OBXECTIVO do Acordo de París de 2015 era claro: lograr cero emisións netas para 2050 e mitigar así o quecemento global. Dado o categórico consenso científico, a industria da pasta e do papel, un contribuínte importante ás emisións de gases de efecto invernadoiro e ao problema da choiva…