miércoles. 25.11.2020 |
El tiempo
miércoles. 25.11.2020
El tiempo

Sementando humor

Estaremos outravolta como na gripe do 18 do século pasado? Daquela, recomendábase, igual que hoxe, lavado de mans e máxima hixiene para controlar os contaxios

Cuestión de disciplina

En plena pandemia da convocatoria de setembro (é dicir, repe ), observamos condutas igual de irresponsábeis que na convocatoria ordinaria (de marzo a xullo, practicamente un cuatrimestre...

O novo confinamento

EN REALIDADE pseudoconfinamento, confinamento a medias, confinamento por horas, mediopensionista, interino de confinamento, substituto de confinamento, confinamento a tempo parcial, confinamento...

Fondos europeos de reconstrución

DESDE A proposta e aprobación da disponibilidade de fondos comunitarios especiais para combatir os desastres económicos consecuencia da pandemia (en concreto os da Next Generation EU: 750.000...

Asuntos urxentes e outros importantes

Escoitei nun programa de radio —nunha tertulia— que non era o momento de se formular discusións sobre asuntos perfectamente prescindíbeis, como eran: a monarquía/os borbóns, a configuración...

Agarimo dos foráneos...

E CORRECTIVO disciplinario para os propios. É xeralmente admitido entre os economistas especializados en estrutura económica industrial, que hai situacións e procesos no complexo corpo industrial...

Modelos industriais (e III)

Diciamos que a industria pode e debe ser construída en función dos intereses do país. E diciamos tamén que os intereses do país no seu conxunto ben orientados son a única garantía de resolver os...

Modelos de industria (II)

DIXEMOS que a industria dos países máis poderosos do mundo —quer dicer, os que son quen de se valeren por si mesmos— son moi semellantes nos resultados e os outros son en cada caso dependentes á...

Modelos industriais diversos (I)

A historia de crecemento dos países que hoxe son os máis ricos do mundo, ou de outros que, sen séreno, gardan moi ben a capacidade de proporcionar boa vida aos seus cidadáns (USA, Francia, UK,...

Que industrias?

SEMELLA HABER un acordo case unánime —entre os economistas preocupados pola situación económica actual— sobre o fracaso do modelo de crecemento baseado no turismo, así como en actividades...

Seguimos insistindo

NUNHA OCASIÓN asistín a un acto lúdico/ político: un viño con discursos, posterior á toma de posesión dun membro do goberno galego. As declaracións de intencións sobre o futuro labor do...

Crise e oportunidades

NON CABE dúbida de que a crise económica que veu da man da pandemia —co cesamento de moitas actividades— vai ter unhas consecuencias económicas non coñecidas desde hai décadas, polo menos no...

Lucenses e mobilidade

ANTES DE mercar unha ‘bici’ e un traxe de neopreno para ir de tacóns e bolso ao Auditorio en inverno, cavilei sobre os problemas principais que ten hoxe en día unha cidade como Lugo, e penso que...

Nova etapa en 'rebrotes'

A POUCOS días da constitución do novo Parlamento galego, o panorama político e mais o económico que se presenta é infelizmente ben incerto: a pandemia non só non está controlada, senón que rexorde...

Igual

Quérese dicir que todo continúa igual. Igual de ben para os que gañaron as eleicións e igual de soportábel para os que non gañaron: os perdedores son os que non resultaron agraciados. Sistema de...

Política industrial de Núñez Feixóo

Cal é a política industrial levada a cabo polo goberno encabezado por Núñez Feixóo nos anos en que presidiu a Xunta? E a pergunta xorde ao contrastar/opor as necesidades que ten o país co...

É hora de crear emprego

Unha vez levantado o estado de alarma, e en espera da normalización de todas as actividades económicas, é certo que se teñen creado expectativas dunha nova época, tanto na vida económica como nas...

Valoración ética dos subsidios (e II)

Diciamos o luns pasado que un subsidio como o IMV (Ingreso Mínimo Vital) é a cobertura por parte do Estado dun ingreso considerado imprescindíbel para que a persoa receptora poida sobreviver. De...

Valoración ética dos subsidios (e II)

Dicíamos o luns pasado que un subsidio como o IMV (Ingreso Mínimo Vital) é a cobertura por parte do Estado dun ingreso considerado imprescindíbel para que a persoa receptora poida sobreviver. De...

Valoración ética dos subsidios (I)

As prestaciónS económicas facilitadas polo Estado en momentos de necesidade, e como compensación, teñen un efeito económico inmediato: contribúen ao mantemento do consumo, co que se palían nun...

Pouco entendemento ou pouco ensino

Nestas circunstancias especiais, mesmo de crise ou de estado de alerta, deberíamos aspirar como sociedade a ter aprendido algo que resulte interesante para o conxunto da sociedade e para os...

As industrias de enclave

Unha industria de enclave é aquela que se instala nun deserto industrial —do seu segmento ou deserto absoluto— por razóns de conveniencia empresarial. As razóns de conveniencia empresarial están...

As industrias de enclave

Unha industria de enclave é aquela que se instala nun deserto industrial —do seu segmento ou deserto absoluto— por razóns de conveniencia empresarial. As razóns de conveniencia empresarial están...

Aprender da crise

É habitual que nas crises se aprendan moitas cousas e a moita velocidade. Tamén é certo que o proceso de aprendizaxe esixe dous requisitos: estar dispostos a aprender e contar cunha certa base na...

Carvalho Calero

Non sei nada do que se precisa para falar con solvencia académica de D. Ricardo Carvalho Calero mais necesito escreber unhas palabras para amosar a miña admiración a través do meu acordo. Lugo foi...

Cuestión de limpeza

Hai un acordo, comunmente aceitado, sobre o papel das crises no avanzo social. En concreto, no referente á hixiene e limpeza en xeral vai haber un grande avance social, aínda que sexa en...

Cuestión de limpeza

Hai u acordo, comunmente aceitado, sobre o papel das crises no avanzo social. En concreto, no referente á hixiene e limpeza en xeral vai haber un grande avance social, aínda que sexa en...

Ertes en Galiza: nova realidade

Foi o presidente do Goberno español o que usou por primeira vez o termo «nova normalidade». Nos mudámolo un pouco para observar a nova realidade do traballo, da produción, do consumo e do emprego...

Crise económica con virus

VISTO QUE non é posíbel intervir individualmente, máis que intentando evitar o contaxio, contra o virus invasor, deberemos contribuír á análise dos efectos económicos e sociais da crise económica...