miércoles. 08.04.2020 |
El tiempo
miércoles. 08.04.2020
El tiempo

Un alcalde de-creciente

Nas crises sae á superficie case todo o que estaba agachado. Algunhas cousas son louvábeis: os mellores sentimentos humanos da equidade e a disciplina social, a axuda mutua e solidariedade,...

Á guerra sen armas

No pasado, cando se declaraba unha guerra sempre se contaba con armas ou meios para fabricalas. Neste caso non temos unha cousa nen a outra. A pesar da experiencia que temos os galegos en crises...

Virus global antes da economía (e II)

A adeclaración de pandemia por parte da OMS (Organización Mundial da Saúde) conseguiu oficializar nunha boa parte do mundo os estados de alerta, alarma, calamidade pública, emerxencia sanitaria,...

Virus global antes da economía (I)

É INEVITÁBEL tratar dos efeitos do pegañento COV-19. E é inevitábel tamén pensar nos efeitos económicos que imos sofrer como consecuencia da crise desencadeada en toda Europa, en China e mesmo en...

O ideal de mulleres libres e bébedas

Non era esperábel que este asunto, a loita das mulleres, tivera que pasar por isto, non tiña por que, aínda a pesar de que a confusión reinante derive niso: nunha bebedeira, un lamentábel estado de...

Inevitábel tema: virus global

Semella imposíbel eludir o tema que invade os medios de comunicación e tamén os de descomunicación. A incidencia, efectos e máis propagación do virus agora denominado Covid-19 ocupa case todo o...

Trump

Do presidente actual dos USA pódense aprender certas cousas. Mesmo algunhas poden ser utilizábeis nas relacións da Unión Europea cos amigos doutro lado do Atlántico. Se Trump pon o veto político...

Campaña eleitoral da autonomía

O pasado día 8 asistín a un acto chamado debate, sobre as alternativas posíbeis de restauración e uso do vello cuartel de San Fernando. Era un acto aberto a todo o público, no salón de actos do...

Dúas cuestións americanas

O episodio do paso polo aeroporto de Madrid Adolfo Suárez da vicepresidenta de Venezuela, Dª Delcy Rodríguez, pode merecer un comentario. O avión ficou na terminal 1, de aviación privada, e, visto...

Contradicións por eleicións

INMERSOS na artificial polémica do non abono do Ive galego por Facenda do Estado, á parte do asombro que pode producir en proprios e estraños a tal apropriación, asistimos ás batallas típicas...

Pouca racionalidade

Os principais temas que forman parte da actualidade política deixan pouco espazo para unha discusión racional dos asuntos de interese colectivo. Se se trata do Ive cativo en Madrid, é unha...

Fillos de pais con pin

Deberíamos afastar do pensamento expresado en crúas palabras das relacións entre pais e fillos entendidas como propriedade: «os fillos son da miña propriedade», dixo un humano bípede. Tratar este...

Tarxeta bancaria do Concello

Ía comprar entrada no Auditorio Municipal Gustavo Freire para a presentación (danza e música) Mercedes mais eu . Fiquei expulsada da sala de venda de billetes, sen entrada, e sen poder acceder á...

O quid da educación (e II)

DICIAMOS A semana pasada que a solución da má educación reinante non está no ensino regrado. A solución para lograr condutas en sociedade entre seres humanos ben educados non se atopa en...

O quid da educación

Sen necesidade de entrar en profundas investigacións, parece unha evidencia que o ton social que nos rodea é bastante violento, entendendo violencia como contrario de paz e harmonía. E non nos...

En política, non todo vale

COMO navegamos neste mar do tempo político entre unha eleición e mais outra, os responsábeis do goberno galego vense compelidos a dar mostras de preocupación polos lucenses. Por iso o Conselleiro...

O futuro das cidades desde a mobilidade

O futuro, que xa está neste tempo pero non aquí, empeza a se deseñar no presente. Tal e como se albisca en foros mundiais como o que se celebra estes días en Madrid, a Cimeira Mundial do Clima...

Desenvolvemento e obras (e III)

O ROL DO Estado en economía, nesta etapa histórica e neste sistema económico, ten varias formas de actuación ou intervención; mesmo, no caso hipotético do ultraliberalismo, non intervir quer dicer...

Obras e desenvolvemento (II)

SABIDO QUE a necesidade de mobilidade dos lucenses por medios de locomoción públicos como é o ferrocarril non vai ser satisfeita a curto nen a medio prazo, porque non entra nos plans de Adif, é,...

Obras e desenvolvemento económico (I)

Cada vez que se plantexa unha nova obra, nomeadamente de infraestrutura, como é o caso do anuncio eleitoral dunha estación intermodal en Lugo, xorden un montón de opinións. Unhas son espontáneas,...

Decisións pendentes

UNHA VEZ que comezou o período preinvestidura co anuncio dun acordo entre PSOE e UP, e da maneira rachada que foi feito, semellaba que salvo o ruído dos opoñentes, estaba todo resolto. Facía...

Industria galega

Semella que só hai empresas grandes, moi grandes, para o tamaño e capacidade política galega, con problemas. Referímonos ás que lle dan en chamar ‘electrointensivas’, e semella tamén que, cando...

Baixar impostos (e III)

Pagar o combustíbel a un prezo máis caro que en Navarra, Cataluña, Andalucía, Valencia ou Aragón non é un dado favorábel de política fiscal progresiva

Baixar impostos? (II)

DICIAMOS A semana pasada que hai dous camiños políticos de facer xestión pública no tema fiscal: un, o de promover a baixada de impostos e manter un nível realmente baixo, e outro, unha...

Baixar impostos?

HAI DÚAS alternativas antagónicas na política fiscal: unha, alentar os movementos tendentes a baixar impostos e a outra, promover unha política fiscal baseada nos impostos elevados. Na época...

Lugo: esquece a intermodal

Pescudando no asunto da intermodal descubrimos —por unha casualidade— un informe interno do órgao ministerial correspondente. O seu contido dános pé a xustificar a aseveración de que, de momento,...

Falar de eleicións en lugar de política

UNHA COUSA é que haxa un ditado acerca das cousas que son interesantes para seren tratadas nos medios de comunicación, e outra moi distinta que os asuntos da axenda marcada teñan verdadeiro...

Pagar por visitar (e III)

Primeiro, pagamos á Igrexa por visitar; logo, declaran os ingresos e, despois, pode chegar o día en que paguen impostos

Pagar por visitar (II)

DICÍAMOS A semana pasada que o papel do Estado como mantedor das propriedades de outro —nese caso dos terratenentes— era un papel penoso. O Estado asume todas as cargas de restauración, posta en...

Vacacións presidenciais

NESTE PRESENTE pasan cousas que son bastante rechamantes. Por exemplo hai pretendentes a un posto de traballo que na entrevista de acceso preguntan polas vacacións: manifestan interese en...