domingo. 26.01.2020 |
El tiempo
domingo. 26.01.2020
El tiempo

Fillos de pais con pin

Deberíamos afastar do pensamento expresado en crúas palabras das relacións entre pais e fillos entendidas como propriedade: «os fillos son da miña propriedade», dixo un humano bípede. Tratar este...

Tarxeta bancaria do Concello

Ía comprar entrada no Auditorio Municipal Gustavo Freire para a presentación (danza e música) Mercedes mais eu . Fiquei expulsada da sala de venda de billetes, sen entrada, e sen poder acceder á...

O quid da educación (e II)

DICIAMOS A semana pasada que a solución da má educación reinante non está no ensino regrado. A solución para lograr condutas en sociedade entre seres humanos ben educados non se atopa en...

O quid da educación

Sen necesidade de entrar en profundas investigacións, parece unha evidencia que o ton social que nos rodea é bastante violento, entendendo violencia como contrario de paz e harmonía. E non nos...

En política, non todo vale

COMO navegamos neste mar do tempo político entre unha eleición e mais outra, os responsábeis do goberno galego vense compelidos a dar mostras de preocupación polos lucenses. Por iso o Conselleiro...

O futuro das cidades desde a mobilidade

O futuro, que xa está neste tempo pero non aquí, empeza a se deseñar no presente. Tal e como se albisca en foros mundiais como o que se celebra estes días en Madrid, a Cimeira Mundial do Clima...

Desenvolvemento e obras (e III)

O ROL DO Estado en economía, nesta etapa histórica e neste sistema económico, ten varias formas de actuación ou intervención; mesmo, no caso hipotético do ultraliberalismo, non intervir quer dicer...

Obras e desenvolvemento (II)

SABIDO QUE a necesidade de mobilidade dos lucenses por medios de locomoción públicos como é o ferrocarril non vai ser satisfeita a curto nen a medio prazo, porque non entra nos plans de Adif, é,...

Obras e desenvolvemento económico (I)

Cada vez que se plantexa unha nova obra, nomeadamente de infraestrutura, como é o caso do anuncio eleitoral dunha estación intermodal en Lugo, xorden un montón de opinións. Unhas son espontáneas,...

Decisións pendentes

UNHA VEZ que comezou o período preinvestidura co anuncio dun acordo entre PSOE e UP, e da maneira rachada que foi feito, semellaba que salvo o ruído dos opoñentes, estaba todo resolto. Facía...

Industria galega

Semella que só hai empresas grandes, moi grandes, para o tamaño e capacidade política galega, con problemas. Referímonos ás que lle dan en chamar ‘electrointensivas’, e semella tamén que, cando...

Baixar impostos (e III)

Pagar o combustíbel a un prezo máis caro que en Navarra, Cataluña, Andalucía, Valencia ou Aragón non é un dado favorábel de política fiscal progresiva

Baixar impostos? (II)

DICIAMOS A semana pasada que hai dous camiños políticos de facer xestión pública no tema fiscal: un, o de promover a baixada de impostos e manter un nível realmente baixo, e outro, unha...

Baixar impostos?

HAI DÚAS alternativas antagónicas na política fiscal: unha, alentar os movementos tendentes a baixar impostos e a outra, promover unha política fiscal baseada nos impostos elevados. Na época...

Lugo: esquece a intermodal

Pescudando no asunto da intermodal descubrimos —por unha casualidade— un informe interno do órgao ministerial correspondente. O seu contido dános pé a xustificar a aseveración de que, de momento,...

Falar de eleicións en lugar de política

UNHA COUSA é que haxa un ditado acerca das cousas que son interesantes para seren tratadas nos medios de comunicación, e outra moi distinta que os asuntos da axenda marcada teñan verdadeiro...

Pagar por visitar (e III)

Primeiro, pagamos á Igrexa por visitar; logo, declaran os ingresos e, despois, pode chegar o día en que paguen impostos

Pagar por visitar (II)

DICÍAMOS A semana pasada que o papel do Estado como mantedor das propriedades de outro —nese caso dos terratenentes— era un papel penoso. O Estado asume todas as cargas de restauración, posta en...

Vacacións presidenciais

NESTE PRESENTE pasan cousas que son bastante rechamantes. Por exemplo hai pretendentes a un posto de traballo que na entrevista de acceso preguntan polas vacacións: manifestan interese en...

Nova etapa municipal

HAI GOBERNOS municipais que levan anos, algúns varios lustros, logrando crear o clima preciso para que a vila ou a cidade gobernada avancen cara a mellores estándares de calidade de vida en común:...

A electricidade e os usuarios sen forza

OS USUARIOS de electricidade de consumo doméstico, e aqueles outros que non son grandes consumidores, temos un problema: non podemos prescindir da subministración eléctrica, cada vez somos máis...

A boa alimentación (e III)

DICíAMOS a semana pasada que non é só un ben social ter boa saúde, senón que o método de conseguila, contando cunha boa alimentación, é en si mesmo un logro social. Queda pendente o exame das...

Programas de goberno

CANDO EU estudaba no Instituto Feminino, tamén chamado Virxe dos Ollos Grandes (por certo, e se se me permite a digresión, a talla da Virxe da Catedral de Lugo foi chamada así popularmente...

Etiquetado e desigualdade

As diferenzas que existen na lexislación actual entre o etiquetado obrigatorio nos produtos alimenticios crean situacións de competencia desleal duns sectores cara a outros. Examinemos algúns...

Mercado para todo

Teño un colega que, cando eramos un pouco máis mozos, tivo a idea de fundar un grupo de rock que se chamase "Todo se compra, todo se vende", máis amplo que aquel dito da mafia de "todo o mundo ten...

Viver co turismo ou viver do turismo

Á PARTE das vivencias persoais que tan ben expresou o meu alumno de Sanxenxo (que comentei no meu artigo último), na focaxe do estudo do turismo dun ponto de vista de motor económico dun país, ou...

O feminismo e as formas

HAI UNS días produciuse —por primeira vez nesta era— o relevo do emperador xaponés por medio da abdicación. Moitas cousas mudaron no Xapón despois da derrota na Segunda Guerra Mundial: o emperador...

Privilexio lucense

Hai uns días fixen de cicerone afeccionada —pero entusiasta— de Lugo cidade e as súas belezas, como se dicía nos álbumes de principios de século pasado. E debo referir as opinións que de volta do...

Tren para Lugo

Non hai base de racionalidade económica para denominar sostíbel o investimento en tren de alta velocidade para cobrir as distancias galegas

Xardín? Do cuartel

RETIRARON AS MÁQUINAS que levaban un ano medio aparcadas (medio ano traballando e medio durmindo o soño das máquinas abandonadas) no que se pensaba que sería un xardín na zona sur recentemente...