martes. 15.10.2019 |
El tiempo
martes. 15.10.2019
El tiempo

Lugo: esquece a intermodal

Pescudando no asunto da intermodal descubrimos —por unha casualidade— un informe interno do órgao ministerial correspondente. O seu contido dános pé a xustificar a aseveración de que, de momento,...

Falar de eleicións en lugar de política

UNHA COUSA é que haxa un ditado acerca das cousas que son interesantes para seren tratadas nos medios de comunicación, e outra moi distinta que os asuntos da axenda marcada teñan verdadeiro...

Pagar por visitar (e III)

Primeiro, pagamos á Igrexa por visitar; logo, declaran os ingresos e, despois, pode chegar o día en que paguen impostos

Pagar por visitar (II)

DICÍAMOS A semana pasada que o papel do Estado como mantedor das propriedades de outro —nese caso dos terratenentes— era un papel penoso. O Estado asume todas as cargas de restauración, posta en...

Vacacións presidenciais

NESTE PRESENTE pasan cousas que son bastante rechamantes. Por exemplo hai pretendentes a un posto de traballo que na entrevista de acceso preguntan polas vacacións: manifestan interese en...

Nova etapa municipal

HAI GOBERNOS municipais que levan anos, algúns varios lustros, logrando crear o clima preciso para que a vila ou a cidade gobernada avancen cara a mellores estándares de calidade de vida en común:...

A electricidade e os usuarios sen forza

OS USUARIOS de electricidade de consumo doméstico, e aqueles outros que non son grandes consumidores, temos un problema: non podemos prescindir da subministración eléctrica, cada vez somos máis...

A boa alimentación (e III)

DICíAMOS a semana pasada que non é só un ben social ter boa saúde, senón que o método de conseguila, contando cunha boa alimentación, é en si mesmo un logro social. Queda pendente o exame das...

Programas de goberno

CANDO EU estudaba no Instituto Feminino, tamén chamado Virxe dos Ollos Grandes (por certo, e se se me permite a digresión, a talla da Virxe da Catedral de Lugo foi chamada así popularmente...

Etiquetado e desigualdade

As diferenzas que existen na lexislación actual entre o etiquetado obrigatorio nos produtos alimenticios crean situacións de competencia desleal duns sectores cara a outros. Examinemos algúns...

Mercado para todo

Teño un colega que, cando eramos un pouco máis mozos, tivo a idea de fundar un grupo de rock que se chamase "Todo se compra, todo se vende", máis amplo que aquel dito da mafia de "todo o mundo ten...

Viver co turismo ou viver do turismo

Á PARTE das vivencias persoais que tan ben expresou o meu alumno de Sanxenxo (que comentei no meu artigo último), na focaxe do estudo do turismo dun ponto de vista de motor económico dun país, ou...

O feminismo e as formas

HAI UNS días produciuse —por primeira vez nesta era— o relevo do emperador xaponés por medio da abdicación. Moitas cousas mudaron no Xapón despois da derrota na Segunda Guerra Mundial: o emperador...

Privilexio lucense

Hai uns días fixen de cicerone afeccionada —pero entusiasta— de Lugo cidade e as súas belezas, como se dicía nos álbumes de principios de século pasado. E debo referir as opinións que de volta do...

Tren para Lugo

Non hai base de racionalidade económica para denominar sostíbel o investimento en tren de alta velocidade para cobrir as distancias galegas

Xardín? Do cuartel

RETIRARON AS MÁQUINAS que levaban un ano medio aparcadas (medio ano traballando e medio durmindo o soño das máquinas abandonadas) no que se pensaba que sería un xardín na zona sur recentemente...

Intermodal e trens (e 2)

DICÍAMOS O luns da semana pasada  que o anuncio da construción dunha estación intermodal foi presentado como un logro gobernamental. As opinións entusiastas a respeito dos beneficios...

A intermodal e os trens

ANÚNCIASE O proxecto, en principio proxecto, acerca da construción dunha estación intermodal en Lugo: unha estación modo autobuses/ modo tren, nun só edificio ou complexo de servizos...

O poder dos bancos

É BEN coñecido o relevante papel da banca así como dos outros intermediarios financeiros, que hoxe son moitos máis que os que ostentan tal título oficial: os bancos, as caixas, as compañías de...

Facerse rico

O señor Álvarez Pallete, presidente executivo de Telefónica, gañou o ano pasado 5.407.782 de euros

Que pasa co lixo en Lugo?

DESPOIS DE concienciar a poboación a través de diversos medios —algúns verdadeiramente arrepiantes como os vídeos dos peixes con bolsas dentro— da necesidade de controlar (non dixeron...

Resgate bancario (e II)

O PAPEL DO Estado en economía non queda reducido ás medidas de apoio con desembolso, tal e como citabamos no anterior artigo. Fixémonos nas leis, e, desde logo, nos regulamentos para comprobar que...

Os bancos son rescatábeis

PODE CHAMAR a atención que desde o goberno se atopen con tantos problemas de reclamacións populares acerca da crise manifestada en empresas nomeadamente industriais. Cada vez que unha compañía...

Sanidade pública (e II)

SEGUIMOS FALANDO dos problemas da sanidade pública galega porque hai problemas: os xefes de atención primaria de Vigo non demitiron por capricho. O servizo de urxencias do CHUS non se puxo de...

Sanidade pública (I)

Constátase a diario que hai persoal sanitario contratado por día ou por horas: pódese dicer que se gastan ben os fondos de sanidade?

Problemas en atención primaria

UTILIZAREMOS a perspectiva de usuaria para analisar os problemas observados en atención primaria do Sergas. Chámase así porque se espera que responda ao que o seu nome indica: a primeira atención,...

Factor común

PUBLICAR O día de Noiteboa algún tema que poida ser reputado como negativo é aguarlle a festa a todos os que están vivendo a felicidade propria destes días, case é cruel, non imos facer iso. Certo...

Autogoberno

Como pode haber alguén que defenda con criterios racionais que é mellor que outros administren o que é de un?

Lucerío, lucerío

Nós, os galegos, antes eramos máis discretos, e mesmo existía un certo reparo á exhibición de recursos estragados en bombas e luces

Participativos (orzamentos)

SAÍU PUBLICADA a listaxe de propostas acordadas no proceso participativo, con votación de ideas, de uso duns 350.000 euros, unha porcentaxe moi pequena do orzamento municipal. O que chama a...