Sábado. 24.03.2018 |
El tiempo
Sábado. 24.03.2018
El tiempo

Soldo das forzas armadas

DICÍAMOS DÍAS pasados que tiña sido unha política económica errada a seguida polo goberno español, en plena crise. Para xustificar os recortes aducíase a necesidade de facer menos gastos, de...

Segredos da Xunta

PODERÍA SER un efeito na vida social derivado da cociña a lume manso. Hai unha chea de pratos proprios da nosa cultura que só poden ser feitos –en condicións– a lume lento: é unha incitación á...

O dereito ás pensións

TODOS OS dereitos actuais dos cidadáns son froito dunha construción que se foi operando paso a paso ao longo da historia. Nos referidos á socialización dos nenos en...

Profesores armados

Ás veces hai que examinar as novas da prensa como se tivesen que cubrir esa necesidade de humor escrito

Medo no corpo dos pensionistas

NO PASADO franquista, na transición e, segundo parece, agora mesmo, métese o medo no corpo dos pensionistas cunha ameaza coñecida: poden desaparecer as pensións. Nas...

Violencia estrutural (e 2)

DEFINIMOS A violencia estrutural como aquela que forma parte orgánica dun determinado sistema social. É dicer, que non é eliminábel senón que se pode paliar, ou...

Violencia estrutural (I)

HAI UNHA grande corrente social de rexeitamento da violencia de xénero. Estamos non só de acordo, senón mobilizadoramente de acordo. O que sucede en moitos casos é que...

O negocio da cultura

VISITEI CON certo interese e curiosidade a exposición aberta en Ourense titulada In tempore Sueborum ; é obra da Deputación ourensá que ao parecer fíxose cargo...

Non é a demografía (e 3)

ATENDENDO O chamado problema demográfico como tal problema no ámbito interior da poboación e das súas características, pérdese a perspectiva da diagnose...

Non é a demografía (2)

AS CONDICIÓNS sociais propicias ao incremento dos nacementos, as que faciliten que fundamentalmente as mulleres novas decidan ter fillos no seo dunha familia ou fóra dela, abranxen...

Non é a demografía

DISE QUE un dos problemas máis graves que se deben resolver na Galiza no presente é o demográfico: certamente, é un problema, e é grave. A partir do...

Un 'taper' para a praza

Hoxe en Lugo hai un proxecto de cidade, e ten máis mérito cuns orzamentos afogadores

Seguimos coa VW

As emisións ao medio ambiente son mercadoría de cambio e comenencia, que os dereitos violados dos consumidores son 'peccata minuta'

Consumo estragador

SE COMO consumidores temos unha capacidade relativa de decisión soberana sobre os bens que consumimos, poderíamos pensar que levando a cabo prácticas racionais de consumo é posíbel liberarse da...

Síndrome do emperador

ANTES DE opinar sobre a onda de moda, é dicer, o modo aceptado de forma masiva acerca da crianza actual dos nenos, debo pedir unha morea de dispensas, expresar unha listaxe longa de reservas, e...

O Ave e os sen coche

CANTOS ANOS levamos escoitando discursos sobre o Ave? Cantos anos esperando por unha ilusión? Cantos anos esperando para que a débeda pública medre a conta dun suposto servizo de transporte?...

Pescado como alimento

DÍAS PASADOS asistín a unha xornada celebrada en Vigo a iniciativa de ARVI (Cooperativa de Armadores de Vigo) para dar a coñecer desde unha perspectiva científica as...

Premio da concordia

DÍAS PASADOS concedéronlle o Premio da Concordia Princesa de Asturias á Unión Europea. Quedei sobrecollida, por non dicer asombrada, aloleada, conmovida, estupefacta, confusa ou alleada. Mesmo...

Patrimonio: o meu concepto

O PATRIMONIO é o conxunto de recursos activos e potenciais que posúe unha sociedade como herdanza do pasado, sexa histórico, natural, económico e/ou simbólico. O que sexan os recursos depende de...

Mariña lucense (e II)

LUGO OCUPA a terceira parte de Galiza, pero a súa poboación non é máis que o 12%. Esta cuestión atinxe á ratio renda per capita e, ademais, en economía o tamaño é un dato que reveste certa...

O rol do ensino na actualidade

DE NOVO utilizo como escusa para tratar da utilidade social do ensino actual unha conversa na que alguén de maneira decepcionada se mostraba asombrada do nível dos universitarios actuais....

O Pastor para a Galiza

ÁS VECES temos ideas, que non han valer para nada, porque non son contestación de nengunha pergunta, pero no cimo da humildade soberbiosa (en palabras de autoría de Quico Cadaval) podémonos...

Os basquiños e o Estado

BASQUIÑOS É o nome que receberon e receben os naturais de Euskadi -nación irmá- que chegan a Santiago polo cami- ño francés. Estou certa de que este é o único lugar do mundo onde se aplica un...

As pensións dos galegos

DEBE FORMAR parte da axenda de propaganda que o aparato de idem do Estado envía aos medios de comunicación para orientar a información verdadeira. O caso é que nos medios galegos soen aparecer...

Homilía municipal

HAI UN tempo, había conferencias con coloquio, rodas de prensa con perguntas, mesas redondas participativas, con debate, críticas e, ás veces, perda das formas, reunións con viciños para ouvir...

Lección de humildade

HAI MOITAS formas de receber leccións de humildade. Unhas persoas teñen que verse nun xulgado citadas, para se pór en situación de vulnerabilidade, querse dicer, porque lle andan cerca a unha...

Modas para a saúde (e II)

PARECERÍA MÁIS sensato para gobernar os asuntos relacionados coa saúde pública facer un programa de labores de prevención que proporcionar medicamentos de forma barata. A prevención debería...

Modas para a saúde

AS MODAS seica tamén afectan ás prescricións médicas. Agora tócalle ao azucre. Mesmo o ministro de Facenda tiña idea de recadar 200 millóns de euros ao aplicar un imposto especial sobre as bebidas...

Auditorio lucense: paciencia

NON SEMELLA que os lucenses sexan quen de dispor a curto prazo dun auditorio con asentos. Debe de estar un pouquiño 'gafado'. Por unha banda, realizouse incompleto. Isto xa é sabido, non cómpre...

60 anos de Europa

O 25 DE Marzo de 1957 asinouse en Roma (por certo, no sul de Europa) o Tratado de Roma. Cumpríronse antonte 60 anos que, se na vida dun persoa é unha cifra importante, na historia duns países pode...