Miércoles. 20.06.2018 |
El tiempo
Miércoles. 20.06.2018
El tiempo

Propósito de emenda

FALABAMOS DO perdón como acto de orixe relixiosa e típico de sociedades onde a moral reinante considera unha falta moi grave, inadmisíbel socialmente, mentir. Non obstante, nas sociedades latinas...

Pedir perdón

Hai esperanza de cambio social, estamos certas de que se sabe distinguir o ben do mal feito, e que pode empezar a ter consecuencias sociais

Detalles da política actual

DESPOIS DO cambio de presidencia do goberno no Estado español, sobre a rota da corrupción, obsérvase un motivo de fondo e mais de forma. Díxoselle (dixéronllo os cataláns, non españolistas)...

A realidade de 'chicle'

Non é relevante aclarar este asunto, pero se cadra hai máis xente interesada e a cantidade conta sobre todo á hora dos votos eleitorais

Sinaléctica

Que bon sería que só precisásemos unha norma dita unha vez, escrita outra e nunca repetida, para sabérmonos orientar nas estradas de circulación!

Metidos en fariña

O castrapo ou o galego para os tacos agrega descomposición en creación televisiva á que se acostuma a transmitir do ser dos galegos

Microviolencias?

HAI UNS neoloxismos que non sabemos se achegan algo ao acervo de termos lingüísticos ou se só son neo: é dicer, unha novidade creativa no vocabulario habitual pero baleiros de contido. Tal...

Violacións sen importancia

NON IMOS tratar da sentenza do xuízo coñecido por mal nome da "Manada" senón do asombro que nos produce contemplar unha parte do tecido social —neste caso unha parte do poder xudicial—, tamén unha...

Queremos turismo (e II)

DICIAMOS QUE case todo é dixeríbel segundo a dose. Aplicabamos isto para significar a importante diferenza entre ter turismo ou viver do turismo. No crecemento económico español coñecido como...

Queremos turismo?

CADA VEZ que un gobernante, deses que hai hoxe máis optimistas (ou inconscientes) que preparados, parrafea sobre o turismo, faino normalmente para xustificar a ausencia de proxectos noutros campos...

Os futbolistas e o fisco

HAI UNS días foi difundida a nova dun trato entre a Axencia Tributaria e o futbolista Cristiano Ronaldo: estúdase a posibilidade dun acordo para rematar co litixio derivado da débeda con Facenda...

Semana de paixón

OS ENTENDIDOS en socioloxía política –mesmo tendo un pensamento de liña conservadora– sempre predicaron das boas cualidades dun goberno sensato, que, en lugar de crear conflitos sociais, fose quen...

Cidadáns anónimos

AO ESCOITAR esta denominación xornalística de última hora, lembrei que non coñecemos todo o necesario da linguaxe dos medios para estar ao día. Eu púxenme a discorrer para tentar acertar co...

Soldo das forzas armadas

DICÍAMOS DÍAS pasados que tiña sido unha política económica errada a seguida polo goberno español, en plena crise. Para xustificar os recortes aducíase a necesidade de facer menos gastos, de...

Segredos da Xunta

PODERÍA SER un efeito na vida social derivado da cociña a lume manso. Hai unha chea de pratos proprios da nosa cultura que só poden ser feitos –en condicións– a lume lento: é unha incitación á...

O dereito ás pensións

TODOS OS dereitos actuais dos cidadáns son froito dunha construción que se foi operando paso a paso ao longo da historia. Nos referidos á socialización dos nenos en...

Profesores armados

Ás veces hai que examinar as novas da prensa como se tivesen que cubrir esa necesidade de humor escrito

Medo no corpo dos pensionistas

NO PASADO franquista, na transición e, segundo parece, agora mesmo, métese o medo no corpo dos pensionistas cunha ameaza coñecida: poden desaparecer as pensións. Nas...

Violencia estrutural (e 2)

DEFINIMOS A violencia estrutural como aquela que forma parte orgánica dun determinado sistema social. É dicer, que non é eliminábel senón que se pode paliar, ou...

Violencia estrutural (I)

HAI UNHA grande corrente social de rexeitamento da violencia de xénero. Estamos non só de acordo, senón mobilizadoramente de acordo. O que sucede en moitos casos é que...

O negocio da cultura

VISITEI CON certo interese e curiosidade a exposición aberta en Ourense titulada In tempore Sueborum ; é obra da Deputación ourensá que ao parecer fíxose cargo...

Non é a demografía (e 3)

ATENDENDO O chamado problema demográfico como tal problema no ámbito interior da poboación e das súas características, pérdese a perspectiva da diagnose...

Non é a demografía (2)

AS CONDICIÓNS sociais propicias ao incremento dos nacementos, as que faciliten que fundamentalmente as mulleres novas decidan ter fillos no seo dunha familia ou fóra dela, abranxen...

Non é a demografía

DISE QUE un dos problemas máis graves que se deben resolver na Galiza no presente é o demográfico: certamente, é un problema, e é grave. A partir do...

Un 'taper' para a praza

Hoxe en Lugo hai un proxecto de cidade, e ten máis mérito cuns orzamentos afogadores

Seguimos coa VW

As emisións ao medio ambiente son mercadoría de cambio e comenencia, que os dereitos violados dos consumidores son 'peccata minuta'

Consumo estragador

SE COMO consumidores temos unha capacidade relativa de decisión soberana sobre os bens que consumimos, poderíamos pensar que levando a cabo prácticas racionais de consumo é posíbel liberarse da...

Síndrome do emperador

ANTES DE opinar sobre a onda de moda, é dicer, o modo aceptado de forma masiva acerca da crianza actual dos nenos, debo pedir unha morea de dispensas, expresar unha listaxe longa de reservas, e...

O Ave e os sen coche

CANTOS ANOS levamos escoitando discursos sobre o Ave? Cantos anos esperando por unha ilusión? Cantos anos esperando para que a débeda pública medre a conta dun suposto servizo de transporte?...

Pescado como alimento

DÍAS PASADOS asistín a unha xornada celebrada en Vigo a iniciativa de ARVI (Cooperativa de Armadores de Vigo) para dar a coñecer desde unha perspectiva científica as...