Alfonso Otero Regal
Alfonso Otero Regal
Opinión

Mundo complexo

PARA SOBREVIVIR niste complexo mundo desenvolvemos tantas habilidades que ás veces parécenos imposible recoñecernos. Aplicar o consello do sabio  que recomendaba coñecerse a un mesmo é pouco menos que imposible nos tempos que corren. O espello adóitanos devolver a imaxe que cultivamos con…