Antonio Reigosa
Antonio Reigosa
Opinión

Isaac e o lévedo

Canto máis e mellor coñezo a obra xigantesca que tratou de erguer Isaac Díaz Pardo (1920-2012), e que en boa medida conseguiu, máis me reafirmo na idea de que a súa intención, paso por paso, sería equiparable a un proceso moi preciso e delicado, o de darlle forma a unha idea desde as ruínas dunha…