Opiniones de Marica Campo

Marica Campo

Non é culpa dos deuses

Se senten a tentación de me chamar heterodoxa ou politeísta ao leren o título desta columna, fágano; mais equivócanse.  Débese, en todo caso, a Homero quen, na ‘Odisea’, a pon en boca de Zeus: "Ai, ai, como culpan os mortais aos deuses! Porque de nós din que proceden todos os males. Mais…