Antonio Basanta
Antonio Basanta
Opinión

Cata

Que se lle perdeu a unha estremeña de Badajoz nun mundo diferente da paisaxe de interior coma é o mar? Que tiña que facer unha persoa de secano nun sector tan específico e senlleiro coma o noso marítimo-pesqueiro? Pois ás claras está que moito tiña que pintar e moito tiña que facer para que,…