Miguel Anxo Fernán Vello
Miguel Anxo Fernán Vello
Opinión

O mestre Bernardo Mato

Viu a luz non hai moito un libro, obra dos historiadores Miguel Paz Cabo e Víctor Santidrián Arias, que nós xulgamos de coñecemento e recoñecemento obrigado. Publicado por Alvarellos Editora, o libro titúlase Os cadernos escolares da II República , levando como subtítulo, para maior concreción,…