Eduardo Gutiérrez
Eduardo Gutiérrez
Opinión

Dúas das tres virtudes

AS EFEMÉRIDES E comemoracións están á orde do día. É un apartado ao que moitos medios de comunicación, particularmente os xornais, dedican unha sección específica e de frecuente lectura, co titular de hai 25, 50 ou cen anos, aínda que coñecimos un semanario que instituiu un apartado titulado 44…