Alonso Montero
Opinión

Sabino Torres, quixote da poesía

NA POESÍA galega publicada en Galicia antes de 1950, foron moi escasos os libros e só un de notable entidade: 'Cómaros verdes', de Aquilino Iglesia Alvariño (Vilagarcía de Arousa, 1947). De súpeto, prodúcese, no ano 1949, unha especie de milagre. Foi en Pontevedra, onde un grupo de 'lletra…