Mario Outeiro
Mario Outeiro
Opinión

Da Escola á Granxa

HAI NA actualidade un grupo, cada vez maior, de docentes que aproveitando o escaso marxe de manobra que deixa o currículo oficial tratan de aproveitar os recursos que o medio rural ofrece para traballar contidos das distintas materias. Xogando con esa autonomía dos centros ou dos docentes, cada…