Opiniones de Xavier Lombardero / Avenida da Mariña

Xavier Lombardero / Avenida da Mariña

O gasóleo como detonante

Cando ves camións de transportistas e empresas pequenas rotulados cos nomes dos fillos non podes menos que solidarizarte coa xente que ten no gasóleo un problema crítico, e recordamos que estiveron agarrados ao volante durante a pandemia pero sabemos, ou senón que llo pregunten a…