miércoles. 03.06.2020 |
El tiempo
miércoles. 03.06.2020
El tiempo
La Opinión de
Javier Nogueira Gotas de Tinta

Horizontes partidos

COMO A MAIOR parte de vostedes, queridos lectores, non estudiaron Teoría da Literatura imaxino que non estarán familiarizados cos detalles do concepto de ‘horizonte de expectativas’ segundo o...

Un verán especial

ADE2507P25F2.JPG
OS VERÁNS teñen menos aquel cando un traballa. Só hai estíos de verdade cando un ten menos de dezaoito e pode dedicar tres meses a facer o lacazán. Despois todo é deixarse ir e mesturar intres...

Desfeita

POR MOITO que un estude e se esforce, hai cousas difíciles de entender. Todos temos aquela materia ou cuestión que non se nos mete nos miolos, fagamos o que fagamos. No meu caso, como afeccionado...

Filosofía mundana

SE QUEREN que lles sexa sincero, estou ata os fociños de libros de economía. A crise non remata a pesar das boas palabras de gobernos nacionais e institucións internacionais e os editores van...

Pasando bólas

NAS NOVAS referidas ás distintas feiras do libro que se están a celebrar en España estase a salientar a importancia do libro sobre temática deportiva. O fútbol é unha constante e aparece...

Imaxe panorámica

PÓDENME CRER que ás veces o traballo de crítico é ben desagradecido. Un dedica semanas a unha lectura, ás veces a un libro que cambia a súa vida, que amosa un prisma diferente, unha obra de xenio...

Unha mañá de agosto

COMO PODEN ver nesta mesma páxina e no resto, se algo falta nun xornal é espacio. A letra pequena, as cinco columnas... Nin sequera nun deses de formato saba británicos hai moito oco para...

Explicacións sinxelas

EU, VOSTEDE, AQUEL outro que nin vai ler este artigo… Todos somos o noventa e nove por cento. Sómolo en moitas cousas, pero hai certo tempo que naceu a conciencia de que no eido económico nós...

Mare Nostrum

SE UN ten que pasar meses mergullado na historia de Europa como é o meu caso, mellor que se afaga a ver o Mediterráneo por todas partes. Se nos poñemos rigorosos, todos os europeos somos fillos do...

Na procura das palabras

DE SEGURO QUE vostedes, por curiosos que sexan, non saben quen foi Ferrán Martínez. É normal, xa que todos os países teñen querencia por agochar as partes vergoñentas do seu pasado. Ferrán...

O martelo dos corruptos

Durante a frustrada elaboración da miña tese doutoral, dedicada ao personaxe do demo na novela europea contemporánea, tiven que ler uns cantos libros extravagantes. Penso que o máis estraño de...

A neolingua dos cartos

TODAS AS PROFESIÓNS teñen a súa xerga. Algunhas son tan curiosas como belas, caso do barallete dos canteiros; outras carecen de todo encanto, pero son útiles para os coñecedores da materia, algo...

Apocalipse

A MEIRANDE parte de vostedes coñecerán a Antón Bao pola súa actividade política. Non serei eu quen desprece a súa tarefa no Concello e a Deputación de Lugo, pero moi dificilmente igualará o seu...

Apocalipse

A meirande parte de vostedes coñecerán a Antón Bao pola súa actividade política. Non serei eu quen desprece a súa tarefa no Concello e a Deputación de Lugo, pero moi dificilmente igualará o seu...

En silencio

ESTA SEMANA SANTA  algúns cines tiveron a xenial idea de poñer ‘Ben-Hur’ para acompañar as estreas de quenda. Fóra do que miña dona cualifica de obsesión pola escena das galeiras con Charlton...

En silencio

Esta Semana Santa algúns cines tiveron a xenial idea de poñer ‘Ben-Hur’ para acompañar as estreas de quenda. Fóra do que miña dona cualifica de obsesión pola escena das galeiras con Charlton...

Poucos cambios

EXISTEN BESTSELLER ata nos ensaios. Non agroman con frecuencia, mesmo é difícil atopalos nas mesas de novidades -sempre cheas de novela dende Flaubert- pero habelos hailos. E mesmo hai autores...

O demo do mediodía

ADE1107P104F2.JPG
EU, COMO a meirande parte de vostedes -non se me ofendan-, son un home feito de prexuízos. Agora ben, a miña terapia de escrita semanal dáme constantes ocasións para desafialos. Por exemplo, teño...

Paso aos sabios

ADE1007P153F2.JPG
CANDO PENSO na posibilidade dun goberno mundial dos expertos teño sensacións contrapostas. Despois de dedicar meses a traballar sobre a construción da bomba atómica -só tradución, non se me...

O vento da inxustiza

ANDAN AS esquerdas europeas alteradas e en vías de recuperar espíritos soterrados baixo décadas de socialdemocracia e estado de benestar. Moitas veces é preciso un discurso para conxurar ás masas...