Javier Nogueira
Javier Nogueira
Opinión

Horizontes partidos

COMO A MAIOR parte de vostedes, queridos lectores, non estudiaron Teoría da Literatura imaxino que non estarán familiarizados cos detalles do concepto de ‘horizonte de expectativas’ segundo o formulou Jauss, un estudioso alemán. Malia todo, non é precisamente difícil de explicar: antes de coller…