M.A. Martínez
M.A. Martínez
Opinión

As palabras e as cousas

Nesta sección tense reflexionado, desde diversos enfoques, sobre un fenómeno preocupante das sociedades dixitais tardocapitalistas: a rotura da relación entre as palabras e as cousas. Ou, por outras palabras, entre a linguaxe e a experiencia. Certamente, un dos efectos da reflexión filosófica é…