Mago Rafa
Mago Rafa
Opinión

Sobre LugoMáxico

A orixe de LUGOMÁXICO, alá polo 2003, estivo no Colectivo Máxico Waldemar, un grupo de magos que conseguiron converter Lugo na Capital Mundial da Maxia. Foi o Concelleiro de Cultura de entón, quen tras comprobar o éxito que tiña o Mes da Maxia que organizou, durante 3 anos, con recursos propios o…