Opinión

Monforte non é o Bronx

AS COUSAS son o que son e teñen o peso que teñen. Nin máis, nin menos. En Monforte non hai bandas que atemoricen á poboación. Isto non é o Bronx, pero tampouco se pode dicir que o que pasou en Noitevella sexa normal ou atribuílo ao exceso de alcohol para restarlle importancia. O alcohol é un problema en si mesmo, non un eximente. Os feitos foron graves polas consecuencias e polos medios empregados. Monforte non é un remanso de paz. Os problemas nocturnos son frecuentes e supoñen un fracaso para os mandos das forzas de seguridade, as administracións, as familias e para os cidadáns pola sociedade que estamos a crear.

Comentarios