martes. 25.02.2020 |
El tiempo
martes. 25.02.2020
El tiempo

A xunta electoral non aprecia ningunha irregularidade nas mesas de Sarria

Urna electoral. XESÚS Ponche
Urna electoral. XESÚS Ponche

O organismo arquiva o escrito de denuncia presentado pola alcaldesa en funcións tras os comicios

A xunta electoral de zona decretou o arquivo do escrito de denuncia da alcaldesa en funcións de Sarria, a socialista Pilar López, sobre presuntas irregularidades en tres mesas electorais. A xunta non ve ningunha irregularidade e di que "non consta impugnación algunha por parte da denunciante".

Unha semana logo das eleccións Pilar López presentou un escrito na xunta electoral por supostas irregularidades na composición das mesas de Callás, A Veiga e casa da cultura B, onde, segundo a súa versión, figuraban persoas que non estaban na acta do sorteo celebrado polo pleno o 29 de abril.

A raíz do escrito, a xunta pediu informes ao secretario do Concello, que presentou alegacións acompañadas de documentación xustificando un erro informático na designación de dúas persoas que, en todo caso, foran elixidas de forma aleatoria. "A xunta electoral acorda que non se detectan irregularidades transcendentes que constitúan infracción prevista na Loreg, aínda cando puidese existir un erro informático e cambio de suplentes, pero con respecto da aleatoriedade e ao regulado nos artigos 6 a 27 da Loreg", sinala na súa resolución, na que acorda o arquivo da denuncia e a devolución do expediente orixinal por postal exprés ao Concello.

"A feixes non consta impugnación algunha por parte da denunciante, nin de terceiros presentes no acto a que se refire o escrito presentado, rexendo neste punto o principio dos actos propios", engade a xunta, en alusión a que a alcaldesa forma parte do pleno e que non houbo ningunha queixa nin naquel momento nin no de constitución das mesas.

A xunta electoral non aprecia ningunha irregularidade nas mesas de...
Comentarios