sábado. 04.04.2020 |
El tiempo
sábado. 04.04.2020
El tiempo

Un xuíz obriga ao Concello a dar licenza para legalizar o edificio de Calvo Sotelo

O edificio afectado na rúa Calvo Sotelo de Sarria. ARQUIVO
O edificio afectado na rúa Calvo Sotelo de Sarria. ARQUIVO
Anula o acordo da xunta de goberno de xullo de 2017 polo que se denegaba o permiso solicitado pola comunidade de propietarios

Unha sentenza do xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo obriga ao Concello de Sarria a conceder licenza para a legalización do edificio sito no número 70 da rúa Calvo Sotelo (con fronte tamén a Matías López), tal e como solicitara a comunidade de propietarios do inmoble, formado por 24 vivendas e negocios.

Os inquilinos deste edificio, sobre o cal pesa unha orde de demolición parcial, acudiron ao xulgado despois de que a xunta de goberno local lles denegase o 19 de xullo de 2017 a licenza de obra para o proxecto de legalización.

O Concello argumentou que non procedía conceder este permiso ao existir unha sentenza firme de derriba parcial e un auto que ordena a súa execución. No entanto, o xulgado sinala que esa actuación administrativa "non é correcta". Segundo di, existen informes técnicos favorables á solicitude da comunidade de veciños, a cal debe ser atendida "por axustarse ao ordenamento xurídico urbanístico vixente na actualidade".

A sentenza incluso indica cal debería ser a actuación do Concello. "O que tiña que facer era conceder a licenza e expoñer o incidente de imposibilidade legal de execución de sentenza nos seus propios termos porque procedería a legalización do construído", explica.

Por iso, deixa sen efecto o acordo da xunta de goberno ao considerar contrario ao ordenamento xurídico o motivo de denegación do permiso e condena ao Concello a ditar "outro acordo concedendo a licenza urbanística".

Outro xulgado terá que dilucidar agora se a concesión desta licenza pode supoñer que non se execute a derriba parcial

A comunidade de propietarios do edificio pedira permiso para legalizar o inmoble en base a unha modificación das Normas Subsidiarias do Planeamento Urbanístico de Sarria aprobada de forma definitiva no ano 2013, pola cal aumenta a altura das entreplantas. A súa solicitude incluía tamén unhas obras na cuberta por importe de 24.820 euros para adaptala á normativa.

O caso deste edificio arrástrase desde hai máis de dúas décadas, cando un veciño denunciou que non se axustaba á licenza concedida en 1995 en canto á pendente do tellado e a altura da entreplanta. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenou realizar as demolicións necesarias no inmoble e o Concello encargou un proxecto de derriba e outro de reconstrución, cun custo dun millón de euros.

Na mesma sesión da xunta de goberno do 19 de xullo de 2017, foi aprobado ese proxecto de demolición parcial e iniciouse o trámite para o de reconstrución. Os veciños do edificio impugnaron tamén estes dous acordos, pero neste caso o xulgado entende que non é competencia súa, senón que debe ser o Contencioso-Administrativo número 2 quen se pronuncie respecto diso ao ser este o órgano ao que corresponde a execución da sentenza.

Así, será este xulgado o encargado de controlar que a modificación das Normas Subsidiarias non teña a súa orixe en actos fraudulentos dirixidos a eludir o cumprimento da sentenza, ademais de determinar a relevancia da concesión da licenza, isto é, se o permiso de legalización que será agora outorgado suporá ou non a inexecución da derriba.

Un xuíz obriga ao Concello a dar licenza para legalizar o edificio...
Comentarios