miércoles. 08.12.2021 |
El tiempo
miércoles. 08.12.2021
El tiempo

A vía mercantil, unha nova fronte xudicial contra a resolución do Popular

Ángel Ron y Emilio Saracho
Ángel Ron y Emilio Saracho
O xulgado debe valorar se procede declarar o concurso da entidade ou pola contra nomea un experto que valore os activos do banco

A resolución do Banco Popular encara unha nova fronte legal despois de que a xustiza comece a estudar a admisión a trámite da demanda de concurso necesario interposta por un dos 300.000 accionistas e tenedores de débeda que perderon os seus investimentos a consecuencia da operación. Segundo fontes consultadas por Efe, o xulgado do Mercantil número 9 de Madrid será o encargado de valorar se, de conformidade coa Lei Concursal, procede declarar o concurso da entidade ou pola contra, polo menos, nomea un experto que valore os activos do Popular a fin de indemnizar aos prexudicados pola súa resolución.

Así o solicita a demanda, baseada na idea do xuíz Fernando Presencia, que reclama de forma subsidiaria a designación dunha administración concursal como establece o artigo 174 da citada norma nos casos nos que se adopten medidas administrativas que impliquen a disolución ou a liquidación da entidade.

De momento, o escrito xa foi rexistrado no xulgado, ao que o demandante deberá remitir unha copia da solicitude telemática antes de que o maxistrado decida acerca da súa admisión. Como paso seguinte, o xuíz debería requirir documentación relativa ao proceso polo que o pasado 7 de xuño a Xunta Única de Resolución (JUR), a instancias do BCE ordenou unha operación que acabou coa venda do Popular ao Santander por un euro.

Para iso, instaría tanto ao organismo comunitario como ao Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), que executou a resolución, para que entreguen, entre outros, o informe confidencial realizado por Deloitte, que atribuíu á entidade un valor negativo de entre 2.000 e 8.200 millóns de euros. Tarefa complexa despois de que as institucións europeas negaran o acceso aos documentos por considerar que a súa publicación podería prexudicar a estabilidade financeira da contorna, unha postura contra a que se pronunciaron en sede parlamentaria boa parte dos grupos políticos e que levou a moitos investidores a actuar contra a JUR.

Para Presencia, a operación é nula en tanto que o único informe do que se ten constancia, o de Deloitte, é provisional e non aparece co expediente, como esixe o Regulamento 806/2014 do Parlamento Europeo sobre as normas e o procedemento para a resolución de entidades de crédito e empresas de investimento. En virtude deste, as autoridades deben encargar unha valoración definitiva a unha persoa independente a fin de que realice un traballo "razoable, prudente e realista" do activo e pasivo, entre outros motivos, para informar das posibles fórmulas polas que se poderían restablecer os dereitos dos acredores.

Respecto diso, o regulamento fixa que se disto último se desprende que os activos son superiores a canto aparecía no informe provisional, a JUR podería pedir ao FROB que aumente o valor de tales dereitos. Con todo, Presencia detecta unha serie de insuficiencias e imprecisións "moi graves" respecto ao nomeamento destes expertos nas normas comunitaria e nacional porque "non se sabe moi ben" cal é o órgano ao que lle compete designalos, nin se menciona cal debe ser o procedemento nin tampouco como deberían funcionar.

Un silencio "absoluto" que cre que tería que romper o FROB presentando unha listaxe de candidatos de cara a figurar como administradores concursais do Popular, pensamento que comparte co avogado José María Garzón, socio director de Garzón Avogados, que considera que "agora é o momento para que os distintos colexios profesionais arroupen a idea e colaboren co concurso".

Como suceda na mercantil, a vía contencioso-administrativa, así como o penal e a civil atópanse pendentes de novidades tras a admisión dos últimos procedementos, na súa maioría dirixidos contra a xestión dos expresidentes Ángel Ron e Emilio Saracho e o papel dos organismos públicos. A estes apelou o grupo de accionistas representado polo despacho Cremades e Asociados, que recorreu ante o Panel de Recurso da JUR a denegación do expediente ao estimalo imprescindible para poder impugnar a operación ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea.

Luxemburgo era, ata a data, un dos principais refuxios para quen buscaban o amparo dos tribunais, fuxindo da compensación ofrecida polo Santander, que a falta de mes e medio para a emisión do bono conseguiu o visto e prace dos accionistas por importe de case 600 millóns. Agora os expertos confían en que, de prosperar a solicitude, o concurso marque o devir do resto de causas e facilite o acceso non só ás condicións polas que o Popular foi resolto, senón a unha solución satisfactoria para os investidores.

A vía mercantil, unha nova fronte xudicial contra a resolución do...
comentarios