jueves. 26.05.2022 |
El tiempo
jueves. 26.05.2022
El tiempo

O instituto Vilar Ponte pretende solicitar o bacharelato musical para o curso 2012-13

Reunión de trabajo de la nueva directiva del centro vivariense (Foto: Antía)
Reunión de trabajo de la nueva directiva del centro vivariense (Foto: Antía)

A dirección do instituto Vilar Ponte de Viveiro ten previsto solicitar á Consellería de Educación o bacharelato musical, que pertence á rama de Artes. Esta posibilidade barállase porque a oferta existente na comarca non o inclúe e tamén debido á gran tradición musical que hai na zona. A nova directiva pensa que a consecución destes ensinos é posible, dado que o centro conta con profesorado que pode impartilo e non é necesario contar con máis docentes.

O centro e o conservatorio cooperarían dese modo na impartición deses ensinos. O director do centro musical vivariense, Antonio José Álvarez, apoia a demanda, que considera necesaria para a Costa lucense.

Os estudantes que cursen esa especialidade poderían ter saídas na universidade como xestor de ciclos de concertos, para auditorios, en imaxe e son e como críticos musicais.

O novo equipo directivo do IES Vilar Ponte, que encabeza Marcelino García Suárez, foi nomeado pola inspección educativa por un período de dous anos, transcorridos os cales se abre o prazo para a presentación de novos proxectos de dirección por parte dos profesores interesados. A directiva actual xa elaborou o proxecto que desenvolverá no seu mandato.

Cualificación

O IES tamén ten concedido do curso pasado un programa de cualificación profesional inicial (PCPI), aínda que este ano non o solicitou, pero prevé facelo para o próximo curso. Este plan ten unha parte teórica e outra práctica, que se realiza directamente nas empresas interesadas. Enfócase segundo a demanda que exista de profesionais.

O programa está pensado para os alumnos que non terminan a ESO. A súa duración é dun ano, durante o cal os estudantes se preparan para o desempeño profesional. O segundo curso é o equivalente ao título da ESA, a educación secundaria para adultos, e nel as materias agrúpanse por ámbitos. A súa vantaxe é que non está limitado a unha saída profesional, senón que abarca desde a hostalería ata o turismo pasando pola carpintería.

O instituto tamén dispón do Programa de Diversificación Curricular (PDC), que ten como finalidade facilitar o acceso ao título a partir de terceiro de ESO. O obxectivo é conseguir que o maior número de alumnos logre o título e que a partir de aí busquen a saída que lles interese.

O número de alumnos do IES Vilar Ponte mantense estable, ao redor dos 400, aínda que se espera que nos próximos anos aumente, debido a que nestes exercicios incrementouse a matrícula en primaria, a consecuencia dun despegamento puntual da natalidade.

Os profesores do centro descubriron a necesidade de efectuar reagrupamientos específicos de alumnos co obxectivo de proporcionar apoio e reforzo aos estudantes que o precisan, debido ao desfasamento curricular que presentan. O chamado contrato programa, que tamén solicitou o centro, permite paliar esa carencia, que afecta sobre todo a alumnos de orixe estranxeira e con outras culturas. O alumnado desa procedencia representa o 25% do total con que conta o instituto na actualidade.

Novidade

A Consellería de Educación tamén concedeu ao centro o programa Abalar, solicitado pola anterior directiva, que encabezaba José Juan Martínez, quen mostrou o seu interese en diversificar os ensinos que se imparten no centro para adaptarse á demanda da sociedade.

O centro porá en marcha durante o ano académico, que empezará en setembro próximo, as clases con computadores para todos os alumnos de primeiro de ESO. A incorporación das novas tecnoloxías ao ensino supón un salto cualitativo, ao que agora se suma o Vilar Ponte, que será dotado coa tecnoloxía necesaria para iso.

MEDIDA
Os usuarios que utilicen os pavillóns serán os responsables do seu bo
O consello escolar do centro vivariense acordou o peche do recinto por razóns de seguridade fose do horario escolar, aínda que a medida autorizada pola delegación provincial de Educación non afecta o emprego dos pavillóns de deportes.

A intención da directiva é facilitar a utilización dos polideportivos, sen que a actividade rexistrada nos mesmos interfira na vida escolar. Por iso, as institucións e entidades que desexen usalos deberán solicitalo ao centro de xeito motivado. Deste xeito, os usuarios ou quen soliciten o uso de devanditas instalacións serán os responsables de calquera dano que se produza. Ademais, o instituto cumprirá deste xeito a normativa que fixa o peche dos centros.

Centros bilingües

Os estudantes de primeiro de ESO participarán así mesmo do proxecto de centros bilingües, que ten carácter interdisciplinar. Os mozos continuarán coa iniciativa emprendida o curso pasado, mediante a cal cultivan un horto e coidan aos animais da súa pequena granxa. Os avós dos alumnos encárganse de alimentar ás galiñas e aos coellos no verán. Esas tarefas efectúanas os nenos durante o curso.

O horto xa deu os seus primeiros froitos e, de feito, os pequenos xa os probaron nunha comida organizada a base de patacas, ovos e ensalada. Tamén fixeron bizcochos para obsequiar aos centros adscritos ao instituto durante unha visita destes. Esta iniciativa, que non desenvolve unha materia lectiva, leva a cabo con financiamento da Fundación Alcoa, a través dos programas Bravo e Acción.

A nova dirección prevé así mesmo recuperar os intercambios lingüísticos con Francia e Inglaterra ou facer algunha viaxe a outro país europeo, a través dos departamentos específicos de idiomas que se imparten no instituto.

O instituto Vilar Ponte pretende solicitar o bacharelato musical...
comentarios