Portosar apoiará á brigada de augas para as avarías tras dous meses sen servizo

A cidade está descuberta polas noites, os fins de semana e os festivos xa que a anterior empresa esgotou o contrato en outubro e deixou de facer arranxos a mediados de febreiro. O Concello acaba de adxudicar o servizo a unha firma lucense e espérase que empece a funcionar en breve 
Generated by  IJG JPEG Library
Generated by  IJG JPEG Library
Generated by  IJG JPEG Library
Generated by  IJG JPEG Library
Generated by  IJG JPEG Library
AppleMark
photo_camera Personal de la brigada de aguas, reparando una avería. XESÚS PONTE/AEP

A empresa lucense Portosar farase cargo da reparación de fugas e avarías da auga que se produzan na cidade desde as oito da tarde ás oito da mañá, os fins de semana e os festivos. Desde mediados de febreiro, Lugo estaba sen este servizo debido a que Aqualia, a anterior empresa adxudicataria, finalizou o contrato en outubro e, aínda que durante uns meses seguiu realizando algunha reparación, en febreiro informou ao Concello de que deixaba de facelo. 

Así o confirmou onte o concelleiro de Transición Ecolóxica, o socialista Miguel Fernández, despois de que o pasado sábado houbese problemas para cortar unha fuga de auga na Rúa Montevideo, que alagou un local comercial, e para restablecer a subministración a medio centenar de vivendas que se viron afectadas. 

A situación foi liquidada polos Bombeiros, que foron quen cortaron a auga, e por persoal da empresa que realiza obras na rúa. Estas inclúen a renovación de canalizacións e, para manter a subministración a tres edificios de forma provisional, fíxose un enganche a un hidrante da rede de incendios que se soltou e provocou a fuga.

O Concello recorreu a unha empresa en 2020 —nunha época na que se sucedían as avarías na rede de auga e as reparacións ás veces tardaban— para apoiar o labor dunha brigada municipal minguada e que ademais arrastraba diversos problemas de índole laboral que afectaban ao seu funcionamento. 

Trátase dun servizo no que se foron perdendo prazas, o que unido a ausencias por baixas, vacacións e falta de cobertura das existentes, obrigaba a facer uso de servizos extraordinarios, xa que ademais o abastecemento de auga é un servizo básico e trátase de garantilo as 24 horas do día.

Nalgunhas épocas, as horas extras tardaban en pagarse, polo que os traballadores plantáronse, deixaron de prestar servizo fóra da súa xornada e acudiron ao xulgado para esixir retribucións. Nalgúns casos déuselles a razón e, de feito, o Concello ten pendente de pagar algo máis de 48.000 euros ao xefe da brigada pola realización de gardas localizadas.

A confictividad laboral e a necesidade de dar unha resposta máis rápida ás incidencias na rede de auga, no anterior mandato municipal, co concelleiro Álvaro Santos á fronte desta área, optouse por recorrer a unha empresa privada para apoiar o labor da brigada municipal.

Aqualia tiña o labor de reparar as avarías en fins de semana, festivos e noites e de prestar apoio á brigada o resto do tempo cando fose necesitase, xa fose por acumulación de avarías ou pola necesidade de achegar maquinaria coa que o Concello non conta. 

Aqualia obtivo un contrato por algo máis de 100.000 euros ao ano, pero este sistema mixto non resultou todo o efectivo que se esperaba, por distintas razóns, como a dificultade que, en ocasións, o persoal da empresa tiña para acceder a información sobre os distintos elementos da rede municipal ou a escaseza da remuneración que recibía en relación ao servizo que se lle esixía, segundo alegaba Aqualia. Estas circunstancias provocaban que ás veces as reparacións quedasen a medias e tardasen en acabarse máis tempo do debido, xa que persoal da empresa e da brigada derivábanse responsabilidades.

Con todo, o Concello aposta por manter o sistema e, tras quedar descuberto polas noites e en fins de semana e festivos, o 1 de abril sacou a concurso o servizo por un ano e 100.000 euros, máis Iva. Só presentouse unha empresa, Portosar, e a idea é formalizar o contrato canto antes para que poida empezar a traballar e non volvan repetirse situacións como a que se viviu o sábado. Ou como a que leva dándose desde hai semanas na Rúa Fermín Rivera, onde hai unha fuga que non se soluciona, segundo advirte o PP.

O PP cuestiona o sistema de reparación de avarías

Os populares son críticos co modelo porque consideran que o que habería que facer é reforzar a brigada municipal. Esta conta con seis operarios (dous de baixa neste momento) e tres prazas de oficial, das que está cuberta unha, desde fai un par de meses. Dubidan, ademais, do resultado que dará o novo contrato, xa que, segundo a anterior adxudicataria, o orzamento xa era insuficiente e agora non se varía a pesar da subida xeneralizada de prezos. Doutra banda, censuran que se tardase en sacar a contrato o servizo, xa que se esgotou en outubro, como xa avisaran os populares en agosto, desde entón está sen cubrir e non se licitou ata abril.

O concelleiro de Transición Ecolóxica aclara que o orzamento destinado agora é por un ano ou ata que se esgote. Cre, ademais, que os problemas que se deron ao principio coa anterior empresa están solucionados, ao estar a brigada mellor dotada e haber un maior fluxo de información, asegura.

O recurso a strong <>empresas privadas para prestar ou apoiar servizos públicos é unha tendencia en todas as administracións que adoita xustificarse nunha suposta maior eficiencia e aforro, en detrimento de os persoais públicos, onde os dereitos laborais e as retribucións adoitan ser maiores.

As limitacións < strong>reposición de efectivos que houbo desde 2008 tamén influíu na diminución dos persoais públicos, aínda que no caso do Concello de Lugo hai que engadir o atraso na convocatoria de prazas, que algúns servizos perdéronse ou se foron reducindo cos anos.

Comentarios