sábado. 25.09.2021 |
El tiempo
sábado. 25.09.2021
El tiempo

Lugo adapta as súas normas de protección do patrimonio ás autonómicas

Lara Méndez
Lara Méndez, alcaldesa de Lugo. EP
É o primeiro gran municipio que o fai e permitiralle axilizar a tramitación de licenzas


O goberno local informou de que Lugo "é o primeiro gran municipio" de Galicia que conseguiu "homoxeneizar" os niveis de protección do patrimonio catalogado na cidade, ao conciliar a normativa local cos requirimentos que establece a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia.

No transcurso do pleno ordinario correspondente ao mes de xullo, o goberno local, en concreto a área de sustentabilidade urbana, informou da "conformidade" comunicada pola Dirección Xeral de Patrimonio á proposta exposta polo Concello de Lugo para conciliar os niveis de protección do Pepri –Plan Especial de Protección, Rehabilitación e Reforma Interior do Recinto Amurallado– cos requirimentos da lei autonómica.

O goberno local explicou que Lugo se converte así no primeiro gran Concello da comunidade autónoma en superar ese trámite", que permitirá "axilizar a tramitación e concesión de licenzas que poidan verse afectadas por este plan", ademais de ofrecer "maiores garantías aos seus promotores".

Para conseguir este obxectivo, o servizo municipal de arquitectura elaborou un informe no que xustifica a "equiparación entre os catro tipos de protección que hai que ter en conta" á hora de realizar actuacións que son "autorizables" no ámbito Pepri cos "tres niveis de salvagarda que recolle a normativa autonómica respecto diso".

"A consecución desa equivalencia permitirá, a partir de agora, que a administración local aborde cunha maior dilixencia aqueles procedementos urbanísticos que afecten a elementos arquitectónicos ou paisaxísticos catalogados, nos que é obrigatoria a supervisión do ente galego", explicou a alcaldesa da cidade, grazas a esa "armonización dos criterios técnicos a seguir".

Lugo adapta as súas normas de protección do patrimonio ás autonómicas
comentarios