lunes. 01.06.2020 |
El tiempo
lunes. 01.06.2020
El tiempo

Os institutos organizan aulas con pouco aforamento ante o reinicio do curso

Adhesivo no chan do IES Lucus Augusti para manter a distancia de seguridade. VITORIA RODRÍGUEZ
Adhesivo no chan do IES Lucus Augusti para manter a distancia de seguridade. VITORIA RODRÍGUEZ
Algúns directores queixábanse de que, na mañá deste venres, aínda non había un protocolo a seguir

Os institutos intentaban na mañá deste venres adaptarse ás medidas preventivas contra o contaxio por coronavirus ante o reinicio do curso o vindeiro luns para alumnos de segundo de BAC e tamén dos segundos cursos dos ciclos medios e superiores de FP. Con todo, na maioría dos centros, os equipos directivos actuaban practicamente a cegas xa que a instrución da Consellería de Educación, onde se especifican todos os protocolos a seguir, saíu publicada a media tarde do venres. 

"Aínda que nos digan que o curso empeza o luns, no venres pola mañá aínda non temos un documento definitivo de Educación onde se nos diga o protocolo que temos que seguir. Só dispoñemos dun borrador. Intentamos facer provisión de material pero a volta ás aulas ten que facerse dunha maneira organizada, cun control do alumnado e do profesorado e unha limitación do aforamento", afirmaba o director do IES Lucus Augusti, Carlos Cazón, que engadiu que o luns non se reiniciarían as clases no centro dado que aínda ese día hai convocado un claustro de profesores. 

Este centro colgou na súa web un formulario que deberá ser cuberto polo alumnado para informar de se asistirá ás clases ou non, dado que son voluntarias. No Lucus Augusti, están convocados uns 150 alumnos (120, de segundo de BAC, e 40, de FP). 

"É importante saber cantos alumnos virán para distribuílos dunha forma que se garanta a máxima seguridade xa que non poden estar 30 nunha aula ao mesmo tempo, aínda que é probable que haxa bastante absentismo. Tamén temos que saber o profesorado co que contaremos", manifestou Carlos Cazón, que quixo tamén remarcar a carga de traballo que tiveron que asumir os profesores durante estes máis de dous meses de confinamento. "Non se tivo en conta o traballo do profesorado para nada pola Xunta, a pesar de que botamos cantidade de horas", indicou. 

Á redistribución do alumnado únense outras medidas que se porán en práctica no centro como, por exemplo, un corredor de seguridade cun percorrido sinalizado para que os alumnos só se movan por unha zona e mantendo distancias e a disposición de material como máscaras, produtos de limpeza, dispensadores de xabón ou papeleiras. 

No IES Ánxel Fole, tamén ultimaban este venres os preparativos para o regreso ás aulas. O primeiro, reorganizar os espazos. Neste centro contan, en cambio, con ter unha elevada asistencia de alumnos. 

"Preparamos dúas aulas de quince alumnos cada unha como máximo e agora temos que asignar o profesorado. En cada aula, haberá xel e toalliñas desinfectantes. Nós contamos que veñan os 66 alumnos que temos en segundo de BAC. Por iso, contaremos con profesorado de apoio en cada departamento", comentaba a directora deste instituto lucense, Beatriz Fernández.

Control de febre e alfombras
O CFPI As Mercedes implantou un sistema de control de temperatura para detectar febre entre o alumnado así como tamén colocou varias alfombras para desinfectar o calzado.

Haberá, ademais, uns percorridos de entrada e saída ao centro para evitar que os alumnos se crucen e manteñan as distancias de seguridade. Os grupos reduciranse a só doce alumnos.

O profesorado e alumnado das Mercedes tamén terá xel hidroalcohólico, máscaras en dispensadores e máscaras faciais realizadas no propio centro. "Organizamos cos profesores que a asistencia sexa planificada. Iso é importante para asignar as aulas e que dea tempo a facer a limpeza", explicou o director do centro, Joaquín Expósito.

Outros centros 
No IES Xoán Montes, tamén quedaron acondicionadas as aulas. "Non van acudir todos, pero si a maioría ás materias da Abau", afirmaban no centro. No IES Sanxillao e no Ollos Grandes, esperaban a chegada das instrucións da Xunta.

 

Non haberá nin comedor escolar nin cafetería no que resta do presente curso

A esperada resolución da Consellería de Educación especifica, a través dun protocolo a seguir, varias medidas de prevención e hixiene que se han de pór en práctica a partir do próximo luns e ata o 10 de xuño ante a reapertura parcial dos centros.

O protocolo establece que non haberá nin comedores escolares, nin tampouco funcionarán as cafeterías dos centros no que queda deste curso.

Tamén especifica que facer cando un alumno teña síntomas susceptibles de coronavirus. Nese caso, levarse a unha sala individual, con ventilación e papeleira con pedal. Tamén se lle facilitará unha máscara e será atendido por un adulto ata que cheguen os pais, que serán advertidos de que deberán acudir a un centro de saúde.

Os aseos serán limpados polo menos tres veces ao día. Tamén será obrigatorio para cada alumno desinfectarse as mans en cada cambio de aula.

Nos recreos e entradas e saídas, haberá profesores de garda vixiando o aforamento dos aseos, que será dun terzo do alumnado máximo á vez. Tamén vixiarán que haxa distancia de seguridade nas filas de alumnos ao acceder aos centros educativos.

Permitirase facer recreos nas aulas ou limitar o tempo de recreo, dependendo da idade ou peculiaridades do alumnado en cada caso. Os espazos en polideportivos estarán acoutados a 50 alumnos e haberá marcas de distancia de seguridade nos patios.

Os alumnos deberán levar o seu propio xiz ou rotulador se saen ao encerado e os primeiros minutos de clase dedicaranse á desinfección da cadeira e a mesa. Evitarase tamén que se desprace o alumnado na aula, aínda que poderá estirarse.

Os institutos organizan aulas con pouco aforamento ante o reinicio...
comentarios