Iniciada a selección do persoal das residencias da Deputación

Convócanse prazas de gobernanza, traballador social, técnico, oficial de mantemento, gerocultor, cociñeiro, condutor e limpador. O prazo para presentar solicitudes acaba o venres

A Deputación de Lugo acaba de iniciar o proceso de selección de persoal para as residencias de maiores que promove a través de Suplusa, segundo informa o Boletín Oficial da Provincia (BOP). As persoas elixidas pasarán a formar parte dunha listaxe ao que se recorrerá a medida que eses centros vaian entrando en funcionamento.

As prazas obxecto desta convocatoria, publicada no BOP do pásado sábado, son as de gobernanza, que se encargará de dirixir os centros, traballador social, técnico, oficial de mantemento, gerocultor ou auxiliar de xeriatría, cociñeiro, condutor e limpador.

Para as prazas de gobernanza e traballador social fíxase como requisito estar en posesión de título de diplomado ou grao; para a de técnico, un título universitario de escola técnica relacionado coas tarefas do posto de traballo; para a de oficial de mantemento, un ciclo de FP relacionado con ese traballo; para a de gerocultor, o título de técnico en coidados auxiliares de enfermería ou de atención sociosanitaria, e para a de cociñeiro, un ciclo de FP vinculado.

Para rematar, as persoas que opten á praza de condutor deberán estar en posesión do título de EGB ou Eso e o carné de conducir de clase B, mentres que para aspirar á de limpador haberá que ter a EGB ou a Eso.

Os interesados en participar neste proceso de selección de persoal para as residencias da Deputación deberán presentar a súa solicitude na sede de Suplusa, na rúa San Marcos. Segundo se indica no BOP, teñen de prazo ata este venres para presentar devanditas instancias.

PROBAS A SUPERAR. O proceso selectivo consistirá nunha proba que constará dunha parte teórica, consistente nun exercicio tipo test, e doutra na que os aspirantes deberán desenvolver un suposto práctico, proposto polo órgano de selección -formado por persoal de Suplusa-, que estará relacionado co posto de traballo. Tamén terán unha proba, non eliminatoria, de coñecemento do galego, que consistirá na tradución dun texto.

Os candidatos efectuarán estas probas o día 18 no Pazo Provincial dous Deportes lucense, a partir das 19.00 horas.

Unha vez finalice esta cualificación, o órgano de selección fará a relación de persoas seleccionadas, por orde de puntuación. Esa listaxe publicarase no taboleiro de anuncios de Suplusa.

comentarios