O billete de bus urbano de Lugo é o máis barato de España

Barcelona sitúase no extremo oposto da táboa co prezo máis caro

Bus urbano de Lugo. SEBAS SENANDE
photo_camera Bus urbano de Lugo. SEBAS SENANDE

O billete univiaxe ou sinxelo de bus urbano costa de media 1,25 euros en 2023 en España, o que supón un 0,8% máis que en 2022. A diferenza entre a cidade máis cara (Barcelona, onde custa 2,40 euros) e a máis barata (Lugo, cunha tarifa de 0,64 euros) é de 275%. 

Así o reflicte a comparativa anual de tarifas de autobús urbano realizada por Facua-Consumidores en Acción en 57 cidades españolas, entre as que están todas as capitais de provincia, as dúas cidades autónomas, as capitais de comunidades autónomas que non son capitais de provincia e tres das cidades que teñen maior poboación que as capitais das súas provincias (Xixón, Jerez de la Frontera e Vigo). 

O estudo conclúe que viaxar cun bonobús ou tarxeta moedeiro similar que permita o transbordo costa de media en España un 45% menos que en 2022, debido fundamentalmente á medida impulsada polo Goberno de financiar o prezo dos abonos e títulos multiviaxe nos servizos de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica e local. 

A análise contempla as tarifas habituais de cada territorio, tendo en conta os descontos aplicados de xeito excepcional polo Goberno e os respectivos concellos e comunidades autónomas ata o 31 de decembro de 2023. Esta medida entrou en vigor o pasado 1 de setembro de 2022, e contempla actualmente reducións do 30 ao 50%, onde o Goberno financia o 30% do desconto a aquelas corporacións que o aumenten ata o 50%, tendo estas que financiar o 20% restante. 

O estudo de Facua mostra que Barcelona e Madrid son as cidades con tarifas máis caras cando se utiliza un bonobús ou tarxeta moedeiro similar con transbordo. No caso da cidade condal, o prezo da viaxe é 1,14 euros, tendo en conta que o Tarxeta T-Casual de 10 viaxes non ten bonificación. Na capital madrileña, o prezo da viaxe con transbordo queda en 0,91 euros a pesar da rebaixa do 50% no prezo habitual. 

En Barcelona e San Sebastián, a convivencia deste título con outras numerosas opcións que ofrecen maiores reducións de prezos para diferentes perfís de usuario. Nestas dúas capitais o clásico bono 10 ou cartón moedeiro similar é considerado como títulos de transporte para viaxeiros pouco frecuentes. Inténtase fomentar así o uso do transporte público cunha maior frecuencia e, ao mesmo tempo, desincentivar o uso do vehículo privado nos desprazamentos dentro da cidade e zonas metropolitanas. 

No outro extremo, os viaxes máis baratas para esta categoría atópanse en Mérida e Palma de Mallorca, onde a bonificación é do 100% e polo tanto son gratuítos. Séguenlles Burgos (0,24 euros), Murcia (0,28 euros), Salamanca (0,29 euros), e Santiago de Compostela, Vitoria e Segovia (todas 0,30 euros). 

De media, viaxar en autobús utilizando un bono ou tarxeta recargable similar con transbordo (o que ofrecen 50 das 57 cidades analizadas) custa este ano 0,43 euros, polos 0,77 euros de 2022 (Un 45,1% menos). Das 50 que teñen este tipo de título de transporte, 46 veñen aplicando durante este ano 2023 descontos, na súa maioría do 50% (30% do Goberno e 20% dos concellos). En San Sebastián e Murcia, esta rebaixa do prezo habitual alcanza o 60%.

O informe destaca que un usuario pode aforrar, de media, uns 0,82 euros por viaxe se utiliza un bonobús con transbordo en lugar do billete sinxelo ou univiaxe, tendo en conta que nestes títulos non se aplica ningún desconto. 

A maioría das cidades que aplican os descontos do transporte público fano nun 50% sobre as súas tarifas habituais nos títulos de multiviaxe (con ou sen transbordo) e nos abonos mensuais. Mérida e Palma de Mallorca son as únicas cidades onde se está aplicando unha bonificación do 100%, sendo as viaxes totalmente gratuítas para os usuarios que usan habitualmente o bus urbano. 

Do total de cidades analizadas, son cinco as que subiron o prezo do billete univiaje ou sinxelo no último ano. En Vigo esta subida é do 10%, pasando de 1,35 en 2022 a 1,49 euros en 2023. Tamén se incrementou un 8,3% na Coruña (de 1,20 a 1,30 euros), un 7,1% en Zaragoza e Pamplona (de 1,40 a 1,50 euros) e un 6,7% en Tarragona (de 1,50 a 1,60 euros). En ningunha reduciuse o prezo do billete univiaje.

A tarxeta que permite viaxes ilimitadas nun período de tempo dun mes ofrécese en 43 das 57 cidades incluídas no estudo. Un total de 39 destas 43 cidades que ofrecen o cartón mensual unha bonificación que oscila entre o 50 e o 100%. 

A gran maioría aplican un 50% de desconto, Soria e Madrid un 60% sobre a tarifa habitual mentres que en Mérida, Santa Cruz de Tenerife e Palma de Mallorca é gratuíto ata finais do presente ano 2023. Destacar os casos de Barcelona e Soria, onde si aplica desconto no bono mensual pero non no bonobús ou cartón multiviaje. 

O prezo medio do abono mensual nas cidades española sitúase actualmente en strong <>16,25 euros, un 52% menos que o pasado ano 2022 cando se situaba en 33,78 euros. Entre os abonos máis caro atópase Logroño (25 euros) e Ávila (22 euros), precisamente dous das catro cidades que non están a aplicar ningún tipo de desconto no transporte urbano. A consecuencia da xa mencionada bonificación, non hai ningunha cidade en España onde se incrementou o prezo do abono mensual con respecto ao ano pasado. 

Como medida excepcional para fomentar o uso do transporte público, o Goberno de España financia ata final de ano unha redución dun 30% no prezo de todos os abonos e títulos multiviaxe nos servizos de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica ou local. Os gobernos rexionais e locais teñen ademais a posibilidade de ampliar este desconto coas súas propias achegas económicas. 

Únicamente hai catro cidades que, a pesar de poder facelo, non aplican ningún tipo de desconto ao transporte público. Éstas son Logroño, Huesca, Guadalaxara e Ávila. No caso de Logroño, Huesca e Guadalaxara repiten, pois cando se publicou o estudo de 2022 tampouco o estaban aplicando. 
 

Comentarios