lunes. 18.10.2021 |
El tiempo
lunes. 18.10.2021
El tiempo

Un avogado lucense abre unha cruzada contra a banca pola comisión ilegal de testamentaría

José Piroscia, en su despacho. XESÚS PONTE
José Piroscia, no seu despacho. XESÚS Ponche
Presenta unha denuncia por apropiación indebida contra a entidade que non quere liberar os fondos dunha conta ► Alega que ata o Banco de España advertiu contra este cobro, que cada banco esixe segundo o seu criterio

Un letrado lucense, José Piroscia, decidiu pór pé en parede coas comisións abusivas da banca e presentou unha denuncia nos xulgados penais de Lugo por apropiación indebida. Neste caso, trátase da testamentaría, un concepto que cobran a inmensa maioría das entidades financeiras aos herdeiros tras un falecemento e que está directamente considerado ilegal polo Banco de España. Unha cruzada na que Piroscia sabe que ten moi pouco que gañar (apenas 120 euros) pero na que a banca pode perder cantidades millonarias que agora ingresa á conta dos clientes.

José Piroscia non oculta que tomou este camiño "por indignación". Todo comezou cando faleceu a súa avoa e madriña, en 2020. Esta deixara á súa filla, e nai de Piroscia, o diñeiro existente nunha conta bancaria, a través de legado e en testamento outorgado ante notario moitos anos antes. Nestes casos, para poder dispor do diñeiro da conta é necesario liquidar antes o imposto de sucesións, cousa que fixo presentando ante a Xunta todos os papeis necesarios e a cartilla de devandita conta bancaria que certificaba o saldo no momento do falecemento.

"Tras presentar toda a documentación requirida pola entidade financeira para xustificar o pago do imposto de sucesións ante a Xunta de Galicia, así como os certificados de defunción e ultimas vontades e copia do ultimo testamento", relata o letrado na súa denuncia ante os xulgados de instrución, "a entidade négase a facer entrega do saldo existente na conta á herdeira legataria... A entidade mantén que non fan entrega ata sempre que non se asine o que eles denominan a testamentaría e abónense unhas taxas en tal concepto —entre 120 e 150 euros—, o cal resulta inadmisible, ademais de ilegal, tal e como indicou o propio Banco de España , ao sinalar que o estudo e verificación da documentación que acredita a condición de herdeiro e da contía que herda é "unha actividade interna que a entidade realiza no seu propio interese e xa que logo, non pode cobrar comisións por iso". Só cabería facelo se o banco "prestase un verdadeiro servizo de asesoramento similar ao dunha xestoría ou asesoría xurídica". Pero non é o caso. Os bancos limítanse a comprobar a documentación que lle achegan os herdeiros. De igual modo que non resulta procedente o cobro de importe algún pola emisión do certificado de posicións que resulta preciso para liquidar o imposto de sucesións", di.

A cousa, engade, non acabou aí, senón que incluso un directivo da oficina bancaria na que estaba a conta tratouno de convencer dicíndolle que era "unha orde de arriba, que tiñan que pagar aos servizos xurídicos", e díxolle que pagase as "testamentaría" e que eles xa lle devolvían o diñeiro doutra banda. "Infláronseme os narices", recorda o avogado, "a min ninguén, nin eles nin ninguén me poden vender encima un favor por algo que é ilegal. Seguro que cunha chea de bos clientes arranxan así, cóbranllo por unha banda e devólvenllo por outro, pero á maioría deles, aos curritos que non teñen moito diñeiro, cóbranlles sen devolverlles nada".

Todo isto acabou por colmar a paciencia dun José Piroscia que xa tiña a indignación a piques de ebulición. Solicitou ao xulgado que impute e tome testemuño por apropiación indebida ao mismísimo presidente da entidade financeira. Reclama non só o diñeiro da conta da súa avoa, os intereses e todas as comisións de mantemento, senón unha indemnización de 3.000 euros por danos e prexuízos.

Asume que a loita é desigual e que no mellor dos casos gastouse moito máis diñeiro do que conseguirá, pero advirte: "De agora en diante, ata que me xubile, decidín que non vou pasar nin unha máis. Estamos nun país de ovellas, tragamos con todo cando deberiamos estar na rúa. Non sei si poderei cambiar algo, pero é o que vou facer".

Corporativismo consentido polo Banco de España
O avogado José Piroscia explica que esta comisión ilegal "que cobran todas as entidades, unhas máis e outras menos, debido ao corporativismo entre elas", xustifícana alegando que "son os responsables civís do diñeiro para que se pague o imposto de sucesións, e é verdade. Pero unha vez que pagaches o imposto, sácanse da manga isto da "testamentaría". Como tantos outros abusos, paréceme indignante".

Certificado innecesario
A través deste concepto, que na maioría das ocasións os clientes asumen como obrigatorio sen cuestionalo, "a banca está a recadar unha cantidade indecente de diñeiro, á conta de emitir miles e miles de certificacións que non se necesitan para nada", expón.

O BE non actúa
"Ademais", insiste, "trátase dunha actividade non permitida polo propio Banco de España, que emitiu dúas ordes respecto diso, pero tampouco o Banco de España fai nada. Non actúa, a pesar de que está para protexer aos cidadáns".

Un avogado lucense abre unha cruzada contra a banca pola comisión...
comentarios