domingo. 13.06.2021 |
El tiempo
domingo. 13.06.2021
El tiempo

O arquitecto que litiga co Círculo ve "lexítimo" reclamar 210.000 euros

Arturo Silvosa. EP
Arturo Silvosa. EP
Di que esixe o cumprimento do contrato que se fi rmó e non descarta máis reclamacións legais porque entende que se ataca a súa honra

O arquitecto Arturo Silvosa Pérez, a través do seu avogado, emitiu onte un comunicado defendendo que presentou "unha reclamación lexítima" ao Círculo das Artes "por honorarios acordados e aprazados por traballos xa realizados integramente e cobrados só en parte e, xa que logo, debidos, e unha indemnización por outros traballos igualmente encargados e contratados, os cales tiven coñecemento que non se ían a realizar".

Unha vez que a asemblea do Círculo acordou recentemente autorizar á directiva a denunciar ao arquitecto, que reclamou á sociedade 210.000 euros máis intereses legais por un proxecto encargado hai vinte anos, Silvosa sostivo que antes de dar o paso de reclamar no xulgado intentou "en numerosas ocasións alcanzar de boa fe un acordo amigable coas distintas xuntas directivas, e formalmente mediante burofax de 2016 e conciliación de 2019".

Sostén que el non elixiu a vía xudicial, senón que se viu obrigado a ela, "ante as evasivas e silencios recibidos".

O arquitecto repasa a historia do frustrado proxecto do club de campo e remarca que "en 1989, tras adquirir a sociedade os terreos de Beizo coa finalidade de executar en strong <>o futuro o complexo social-deportivo", a entidade encargou un primeiro anteproxecto a dous arquitectos, alleos a el, "cun programa de necesidades e orzamento que nada ten que ver co posteriormente encargado á miña persoa".

"Paréceme deleznable, desproporcionada, pouco elegante e dubidosamente lícita a insólita reacción da xunta directiva"

Engade que "na xunta xeral de 1981 "finalizando eu a carreira" descártase levar a cabo aquel primeiro proxecto, pero en 1999, nunha época de bonanza, habendo un incremento significativo de socios e, xa que logo, de ingresos, a xunta directiva retoma o proxecto, formalizando unha folla de prestación de servizos o 1 de marzo de 1999, na cal se me encarga a realización dun proxecto de urbanización, proxecto de execución de complexo social-deportivo, coordinación de seguridade e saúde e dirección de obra, detallándose perfectamente o novo programa de necesidades, que nada ten que ver co de 1989, co consecuente incremento económico". Sinala que esa é a razón pola que o orzamento chega a 9.616.193,67 euros.

O arquitecto, que di que non está disposto a tolerar ataques á súa honra nin aos da súa familia, tamén apunta que o seu pai deixou a directiva do Círculo en 1999 e que se finaliza e vísase o proxecto de urbanización e o proxecto básico do complexo social deportivo en agosto de 2001 e entrégase unha copia en man "sen visar" no despacho do Círculo das Artes. Termínase o proxecto de execución en outubro de 2001. Entre xaneiro e abril de 2002 mantéñense unha serie de negociacións entre as dúas partes, con intervención de terceiras persoas, que culminan coa firma dun documento o 24 de abril de 2002, moi detallado, de recoñecemento de honorarios, orzamento de execución da obra e adiamento de pagos, efectuándose o pago de varios prazos ata o ano 2004, pagos loxicamente autorizados pola xunta directiva na que, reitero, xa non figuraba o meu pai".

O conflito saltou á luz pública recentemente e o arquitecto móstrase indignado. "Paréceme deleznable, desproporcionada, pouco elegante e dubidosamente lícita a insólita reacción da xunta directiva", á que censura a emisión de notas de prensa ou o envío de whatsapp "a socios e exsocios, facendo constar datos persoais sen consentimento de terceiros, e difundindo información non contrastada, errónea e incerta", engade respecto diso.

Di que non vai tolerar o dano persoal nin profesional causado pola información do caso, ratificada na xunta de socios do 26 de abril de 2021, "na que se chegou a cualificar o meu traballo como proxecto pantasma", sinala. Advirte de que, por iso, non descarta novas accións legais.

Sánchez do Val deixou unha carta dicindo que só o pai de Silvosa coñecía o plan

A directiva do Círculo reaccionou ao comunicado do arquitecto enviando unha mensaxe aos socios no que incorpora unha carta manuscrita do expresidente da entidade José Carlos Sánchez do Val dando conta de como se xestou o controvertido contrato e na que di que só o pai de Silvosa sabía do proxecto e que o resto da xunta non puido opinar porque non coñecía o asunto. Engade que o orzamento e os honorarios do arquitecto causaron moita tensión na directiva porque se desviaban da idea inicial.

A carta, explícase aos socios, "permaneceu na caixa forte da entidade cultural ata agora". Tamén se dá conta de que este documento se incorporou ao sumario xudicial.

O arquitecto replicou apuntando que "a carta supostamente atribuída a Sánchez do Val non leva data", aínda que "parece desprenderse que en todo caso sería anterior ao contrato de 2002 de recoñecemento e fraccionamiento de honorarios". Apunta que a carta non levou nunca á xunta e mantívose oculta.

O arquitecto que litiga co Círculo ve "lexítimo" reclamar 210.000...
comentarios