martes. 27.07.2021 |
El tiempo
martes. 27.07.2021
El tiempo

Alumnas do dobre grao quedan sen titular como mestras de Primaria

Grupo de alumnos delante del la facultad de formación del Profesorado. SEBAS SENANDE
Grupo de alumnos diante da facultade de Formación do Profesorado.
A USC contradi o plan de estudos orixinal, que recoñecía ese dereito ao finalizar cuarto
A USC nega a titulación de mestra de Educación Primaria ás dez alumnas da primeira promoción do dobre grao en Primaria e Educación Infantil, impartido na facultade de Formación do Profesorado. Esta decisión vai en contra do que di a memoria do, ata hai pouco, plan de estudos da dobre titulación onde se recoñecía o dereito ao grao en mestre de Educación Primaria ao terminar o cuarto curso, cos seus respectivos créditos e o Traballo de Fin de Grao, situación superada por todas as afectadas, actualmente en quinto.

As alumnas ven moi prexudicadas por esta decisión xa que, debido a isto, non puideron inscribirse nas listas de interinos para poder traballar neste curso nin tampouco puideron concorrer a prazas en centros privados.

Desde o decanato da facultade, realizáronse xestións ante o equipo de goberno da USC que aínda non deron o seu froito. A decana, Carmen Sarceda, recoñece que esta primeira promoción está nunha situación "difícil" ao non poder titular, a pesar de que o plan de estudos así o contemplaba.

"A interpretación da universidade é de que non son dous títulos, senón un e, polo tanto, a titulación do dobre grao terá lugar ao final do último curso. De feito, o espírito dos dobres graos é que o recoñecemento de competencias terá lugar ao finalizar os cinco cursos", indica a decana.

BOLSAS. O problema ten, ademais, outra volta de porca. Se a USC non recoñece que estas alumnas teñan dereito ao grao de mestras en Educación Primaria, unha vez finalizado cuarto, o Ministerio de Educación négalles, á súa vez, as bolsas de colaboración e de estudos universitarios por considerar que xa teñen un título de grao, ao superar cuarto, e, polo tanto, alega que non hai dereito a bolsa nunha titulación do mesmo rango que a xa cursada e aprobada. "Non llas conceden porque o ministerio di que xa teñen un título universitario dado que nos seus expedientes figuran os créditos e o Traballo Fin de Grao superados", afirma Carmen Sarceda, quen engade que algunha das bolsas, como as de colaboración, son de 2.000 euros.

Esta situación paradoxal será corrixida de face aos alumnos da promoción seguinte, tras modificarse o plan de estudos do dobre grao para evitar que se repita esta situación o ano que vén. Con todo, á primeira promoción non se lles ofreceu aínda ningunha alternativa. "Durante toda a carreira sufrimos fallos organizativos que aceptamos, conscientes de ser a primeira promoción. Porén, lestes últimos erros teñen consecuencias moito máis graves e, ante a falta de resposta administrativa e ou sentimento de engano, iniciaremos vos trámites xudiciais pertinentes para poñer fin a unha situación que supón un gran agravio", aseguran as alumnas afectadas.

Alumnas do dobre grao quedan sen titular como mestras de Primaria
comentarios