Viernes. 26.04.2019 |
El tiempo
Viernes. 26.04.2019
El tiempo

Os abusos sexuais no cine, tema nunha selectividade con coleta e sen reloxo

Alumnos de Selectividade nun exame na facultade de Administración e Dirección de Empresas. VITORIA RODRÍGUEZ
Alumnos de Selectividade nun exame na facultade de Administración e Dirección de Empresas. VITORIA RODRÍGUEZ

As novas medidas de seguridade marcaron o inicio das probas de acceso á universidade

Quizais esta sexa a selectividade con máis coletas de todas as que se celebraron. Imposible comprobalo, pero o certo é que as instrucións para deixar á vista os pavillóns auditivos que se deron este ano parecen fomentar o pelo recolleito. A norma tamén obrigou a algunha alumna musulmá a arranxar o pano para deixar as orellas ben ao descuberto. Como en anos anteriores, prohibiuse ter calquera dispositivo electrónico que poida servir para a comunicación co exterior. "Calquera móbil que se vexa por aí, aínda que estea apagado, considérase unha chuleta", advertía Antonio Álvarez, presidente da comisión número 12, con sede na facultade de Administración e Dirección de Empresas (Ade), á primeira hora. Este ano, tampouco se permitiron reloxos, unha restrición que algúns alumnos non coñeceron ata o día anterior.

Á marxe destas condicións xerais, a xornada desenvolveuse con normalidade nas dúas sedes lucenses onde se realizan as probas de acceso á universidade, así como en Viveiro, onde se examinaron 252 alumnos. En Lugo a única incidencia foron as ausencias dalgúns inscritos: oito na facultade de Ade, onde estaban matriculadas 522 persoas, e dúas en Humanidades, onde corresponde facer as probas a 459. En Galicia realízana en total 11. 446 estudantes.

Outra das novidades desta convocatoria no campus de Lugo é que os alumnos con necesidades especiais, que en anos anteriores debían desprazarse a Santiago, realizaron os exames nunha aula de Ade. "A diferenza principal é que necesitan unha contorna máis tranquila e dispoñen de 25 minutos máis para facer cada proba", apuntaba Antonio Álvarez. En todo caso, quen necesitan apoios e axudas técnicas deben desprazarse ao Centro de Recursos Educativos (CRE) da Once en Pontevedra.

A primeira xornada centrouse na fase xeral: Historia de España e Lingua Castelá e Literatura pola mañá e Lingua Galega e Literatura e primeira lingua estranxeira pola tarde.

En Lingua Castelá, unha opción incluía un artigo de opinión do escritor Andrés Trapiello sobre os abusos sexuais no cine, así como preguntas sobre Crónica dunha morte anunciada, de García Márquez e os poetas españois posteriores á Guerra Civil. A outra, un artigo da dramaturga Ana Merino acerca das vítimas de desastres naturais, así como exercicios sobre a obra de Buero Vallejo A Fundación e a novela de tres autores do 98: Baroja, Unamuno e Azorín.

En Historia, caeu a Restauración Borbónica, así como preguntas acerca da reforma da Ilustración do rei Carlos III e as Cortes de Cádiz e a Constitución de 1812. Na opción B, a Segunda República, a administración territorial tras o reformismo borbónico e as características do réxime franquista.

Antonio Álvarez: "La seguridad de las pruebas y el anonimato en las correcciones están garantizadas"
Antonio Álvarez Rodríguez. VICTORIA RODRÍGUEZPode pasar en Galicia algo parecido ao de Estremadura?

En Galicia, a seguridade está moi conseguida porque o sistema foise mellorando moito desde que houbo que repetir os exames, no 92. Custou moitos anos, pero agora a seguridade dos exames e o anonimato nas correccións están garantidas.

De que maneira?

Para cada materia hai un equipo e o director dese equipo é o encargado de elaborar os exames, pero nin el mesmo sabe cal se vai pór porque ten que presentar varios. O tribunal único da CIUG, formado por tres persoas, é o que decide cal cae e prepara as copias necesarias, empaquétaas para cada comisión e envíanse nun furgón blindado o día antes de que empecen as probas. Veñen en sobres pechados, asinados e metidos en caixas, distribuídos segundo as probas de cada un dos días. Recíbeos o presidente da comisión, encargado da súa custodia.

E o día dos exames?

Ábrense á mesma hora en todas as comisións e entréganse aos alumnos. Ninguén, salvo o presidente e o secretario de cada comisión, pode entrar e saír da aula durante a primeira media hora. Nese tempo admítese a un alumno que chegase tarde, pero a normativa non contempla deixarlle despois máis tempo para acabar. En cada aula hai dous vogais e un representante de cada un dos centros aos que pertencen os alumnos que se examinan, pero ningún deles pode ter teléfonos ou tablets. O representante do centro non pode ter contacto directo cos alumnos.

Como son as correccións?

O presidente de cada comisión leva os exames á CIUG, a Santiago. O sábado vanos recoller os correctores, que teñen que recontalos e mirar que coincidan os códigos dos exames que levan cos que teñen apuntados no papel porque están baixo a súa responsabilidade. Os correctores de cada materia teñen unha reunión para unificar criterios de avaliación e lévanos ata o xoves. Despois devólvenos á CIUG e introdúcense as notas cun lector óptico.

Cantos leva cada un?

Uns 150 aproximadamente.

Quen son os correctores?

Son profesores de universidade e de secundaria, pero cóidase que ningún corrixa ningún exame da comisión onde se examinou o centro ao que pertence.

Os abusos sexuais no cine, tema nunha selectividade con coleta e...
Comentarios