lunes. 20.09.2021 |
El tiempo
lunes. 20.09.2021
El tiempo

Home novo busca puntos

A lei do permiso por puntos concedeu a todos os condutores un crédito de doce puntos -ampliado máis tarde a catorce a quen tivesen un expediente limpo de infraccións-, do que moitos foron perdendo unha parte ou a totalidade. A súa recuperación pasa, en moitos casos, por un dos centros formativos que imparten cursos de sensibilización e reeducación viaria. A provincia de Lugo ten adxudicados catro -situados en Foz, Vilalba, Lugo e Monforte- e en todos eles o perfil maioritario de usuarios é o mesmo: home, de entre 26 e 40 anos, solteiro ou sen parella. A diferenza con respecto ao xénero feminino é considerable: o 93,5% contra o 6,5% de mulleres. A regra confírmase en todo o estado español, e a provincia lucense non é unha excepción.

Os cursos de reeducación e sensibilización son optativos para quen conservan algún punto aínda, pero obrigatorios para os que puxeron o contador a cero. Neste último caso, ademais do curso -de 24 horas de duración e un custo de 366,25 euros, tarifa fixa a nivel nacional- imponse un período de reflexión de seis meses para os condutores particulares e tres para os profesionais antes de presentarse ao exame obrigatorio na Xefatura de Tráfico. Se o pasan, poden recuperar oito puntos como máximo.

Tamén deben realizar o curso de 24 horas as persoas que perdan o dereito de conducir, é dicir, que cometeron un delito penal contra a seguridade viaria, pasaron ante o xuíz e foron sentenciados. En Lugo os delitos de alcoholemia -máis de 0,60 gramos de alcol en litro de sangue- son a causa principal destes xuízos, que ás veces teñen consecuencias máis graves que a simple perda de puntos.

«A consciencia do que é un delito penal é moi pequena», sinala un profesor dun centro de sensibilización lucense. Ademais de contar como antecedente penal, nalgunhas profesións pode custar o posto. «Vin a membros do Exército que se quedaron fóra por un delito penal; custoulles o pan», indica.

Nestes casos, a recuperación do dereito a conducir non implica o paso dun exame, a non ser que a privación supere os 24 meses.

Recuperación

No caso de quen perderon só parte dos seus puntos por cometer unha ou varias infraccións, é necesario realizar un curso de doce horas -a un prezo de 194,57 euros-, que automaticamente devolve ata un máximo de seis puntos e nunca máis dos que se perderon. O exceso de velocidade, non usar o cinto de seguridade ou casco, o alcol e o teléfono móbil están entre as principais causas de volatilización de puntos.

Cando aínda non se esgotou o crédito é posible recuperar puntos sen facer o curso, basta con deixar pasar o tempo sen acumular infraccións. é necesario que pasen dous anos sen ningún tipo de sanción para recuperar a totalidade do crédito inicial de doce puntos no caso de que a detracción motivárona infraccións leves; pero haberá que esperar tres anos se son moi graves. Moitos prefiren non arriscar, porque chegar a cero supón unha complicada recuperación.

Home novo busca puntos
comentarios