miércoles. 29.09.2021 |
El tiempo
miércoles. 29.09.2021
El tiempo

A Xunta aproba o primeiro plan de igualdade do Sergas

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. PEPE FERRÍN (AGN)
O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. PEPE FERRÍN (AGN)
O documento conta co apoio de todas as organizacións sindicais e desenvolverase entre 2021 e 2025

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) aprobou o seu primeiro plan de igualdade entre homes e mulleres, un documento que conta co apoio de todas as organizacións sindicais con representación na mesa sectorial de sanidade (CIG, CCOO, CSIF, SATSE e UXT) e que se desenvolverá nos exercicios 2021-2025. 

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, informou este xoves ao Consello deste I Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes aprobado no Sergas, un texto que busca conseguir medidas de integración do principio de igualdade de oportunidades o Servizo Galego de Saúde, unha organización que conta cun 77,8% de mulleres. 

O documento, conforme sinalou a Xunta, reflicte o compromiso da sanidade pública galega de integrar medidas cara á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes na organización, como principio básico e transversal incluído nos obxectivos da política do Sergas. 

Os obxectivos deste plan son, por unha banda, promover a igualdade de xénero para conseguir a igualdade real no trato e de oportunidades entre homes e mulleres e diminuír desigualdades e desequilibrios que, aínda sendo de orixe cultural e social, puidesen darse no Sergas. 

Tamén son obxectivos o de formar, informar e sensibilizar sobre igualdade de trato e oportunidades e sobre as necesidades específicas das mulleres e homes; así como o de vixiar de forma especial a discriminación indirecta, entendendo por esta, a situación na que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutra, pon a unha persoa dun sexo en desvantaxe fronte ás persoas doutro sexto. 

Para conseguir estes obxectivos, o plan establece seis eixos en materia de igualdade, talles como o acceso ao emprego público e provisión de prazas; as condicións de traballo e promoción profesional; a formación, información e sensibilizacion, e o tempo e traballo corresponsabilidade e medidas de conciliación da vida persoal, familiar e laboral. 

Completan a lista a atención a situacións de especial protección por violencia de xénero, acoso sexual e discriminación por razón de sexo, orientación ou identidade sexual; e as medidas transversais para integrar o principio de igualdade na organización. 

Estes seis eixos recollen un total de 59 medidas de actuación entre as cales se inclúen as de facilitar o cambio de quenda por motivos relacionados coa conciliación; actuacións específicas en caso de infrarrepresentación; a atención a traballadoras en situación de xénero; e o establecemento dun código de conduta baseado nos principios de igualdade.

INSERCIÓN LABORAL DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Por outra banda, a Xunta apoia con case 700.000 euros ás entidades sen ánimo de lucro para promover a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de xénero, unhas axudas que convocará este mes de xullo. 

A convocatoria de axudas, que se publicará no Diario Oficial de Galicia (DOG) este mes de xullo, establece como obrigación que un mínimo do 10% das participantes nos programas atopen un emprego. 

Esta medida, que forma parte do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, inclúe apoios máximos de 100.000 euros. Fináncianse itinerarios de inserción laboral e cursos de formación para o emprego e inclúense apoios específicos para facilitar a participación das mulleres nas actuacións.

A Xunta aproba o primeiro plan de igualdade do Sergas
comentarios