martes. 28.09.2021 |
El tiempo
martes. 28.09.2021
El tiempo

O salario medio baixou un 1,4 % en 2020 en Galicia

El salario medio anual en Galicia se sitúa en los 20.875,63 euros brutos
O salario medio anual en Galicia sitúase nos 20.875,63 euros brutos. PIXABAY
Rompe con catro anos consecutivos de subidas

O salario medio anual por traballador diminuíu un 1,4 % en 2020 en Galicia, ata alcanzar os 20.875,63 euros brutos, segundo a Enquisa Anual de Custo Laboral que publica este mércores o Instituto Nacional de Estadística (INE).

No conxunto do Estado, o salario medio anual por traballador diminuíu un 2,6 % o ano pasado, ata alcanzar os 22.837,59 euros brutos, marcando a menor cifra desde 2017.

Con motivo das medidas adoptadas en 2020 para facer fronte á pandemia conviviron traballadores que percibían salarios con outros acollidos a un expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) que seguían pertencendo aos persoais das súas empresas pero que eran remunerados total ou parcialmente con prestacións do SEPE. Así, a masa salarial percibida non gardou relación co número de empregados, de forma que, para o INE, o salario medio está "destorcido" e a súa comparación con 2019 non é "apropiada".

En Galicia o salario medio sitúase 2.000 euros por abaixo da media española

Con todo, o custo salarial supón o 73,3 % do custo total por traballador no que incorren as empresas, que se situou nos 31.150,220 euros brutos mensuais tras diminuír un 2,1 %, tras tres anos de incrementos. O custo neto foi de 30.965,76 euros por traballador, unha vez deducidos 184,44 euros en concepto de subvencións e deducións recibidas das Administracións Públicas para fomentar o emprego e a formación profesional.

A partida máis importante dos custos non salariais foron as cotizacións obrigatorias á Seguridade Social (7.335,87 euros por traballador) que representaron o 23,6 % do custo total. Do resto de partidas que compoñen o custo, 561,45 euros anuais por traballador destináronse a beneficios sociais, 206,27 a gastos derivados do traballo, 153,45 corresponderon a indemnizacións por despedimento e 55,57 a formación profesional.

O SOLDO NA ENERXÍA, SEIS VECES SUPERIOR AO DA HOSTELERÍA. Por sectores, o salario bruto anual máis elevado é o da industria (26.753 euros), seguida pola construción (22.624 euros) e os servizos (22.159 euros).

As actividades económicas con maior custo laboral anual foron subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado (79.544,22 euros), actividades financeiras e de seguros (66.843,52) e información e comunicacións (54.195,06). 

Pola contra, hostalería (13.323,24 euros), outros servizos (20.807,73) e actividades administrativas e servizos auxiliares (21.192,04) tiveron os custos máis baixos.

O soldo medio bruto anual dun traballador do sector enerxético alcanzou os 60.352 euros en 2020

Esta distribución por actividades dáse tamén nos salarios, de forma que o soldo medio bruto anual dun traballador do sector enerxético alcanzou os 60.352 euros en 2020, cifra seis veces superior (51.000 euros máis) á dun empregado na hostalería, que gañou de media 9.377 euros. 

Por rexións, os custos laborais máis elevados déronse en Madrid, (37.124,53 euros), País Vasco (36.867,25) e Navarra (34.508,28), mentres que Estremadura (24.062,13), Canarias (25.051,16) e Andalucía (27.003,07) tiveron os máis baixos.

A enquisa mostra ademais que o 94,7 % dos centros de traballo, que representan ao 86 % dos traballadores, regularon as súas relacións laborais mediante un convenio colectivo e, deles, 1,8 %, que representan ao 3,3 % dos traballadores, modificaron as súas condicións de traballo durante o ano 2020.

O salario medio baixou un 1,4 % en 2020 en Galicia
comentarios