lunes. 29.11.2021 |
El tiempo
lunes. 29.11.2021
El tiempo

Ningunha orquestra actuará máis de tres horas agás se fai sesión vermú

La orquesta El Combo Dominicano, durante una de sus actuaciones
La orquesta El Combo Dominicano, durante una de sus actuaciones
O primeiro convenio do sector, que sindicatos e patronal asinaron o luns, será de aplicación a 4.500 traballadores nun sector de relevancia en Galicia

"Ningunha agrupación musical actuará máis de tres horas diarias, agás que teña que realizar tamén a sesión vermú, cando a actuación terá unha duración máxima de tres e media". Así o recolle o primeiro convenio do sector, que os sindicatos e a patronal maioritaria, constituída este verán, asinaron esta semana.

O documento consta de 38 folios e establece as condicións sociais, económicas e de xornada laboral, entre outros aspectos, que deberán aplicarse a uns 4.500 traballadores do sector da verbena, de gran relevancia en Galicia, durante os próximos dous anos (2017-2018). A partir de cero —é o primeiro convenio colectivo das orquestras en toda España—, todo son novidades, pero destacan algúns puntos como a regulación dos ensaios, que ata agora non se consideraban xornada laboral e, xa que logo, non eran retribuídos aos profesionais. O texto apunta que "serán considerados ensaios as prestacións laborais destinadas a preparar a xira musical" e tamén "de preparación da actuación".

O texto precisa que, "no suposto de ter que suspender un espectáculo debido á choiva, os traballadores percibirán o que reflicte o seu contrato""Nunca poderán ter unha duración superior a sete horas e 45 minutos diarios, nos días laborables, aínda que cada dúas horas concederanse 15 minutos de descanso que serán computables como tempo de traballo efectivo, e unha hora e media se o horario coincide con comida ou cea, que tamén será computable, así como a comida ou a cea serán a cargo da empresa", estipula. Ademais, indica que a empresa deberá comprometerse a pór a disposición do artista "un espazo digno para o desenvolvemento do traballo". 

O convenio colectivo, que rexerá para a maior parte dos traballadores das orquestras galegas —salvo para aqueles que nos últimos meses subscribiron unha decena de convenios de empresa—, di que a compañía terá que "adoptar as medidas oportunas" para que a participación de menores de 16 anos nos espectáculos públicos "non supoña perigo para a súa saúde física nin para a súa formación profesional e humana".  Así mesmo, resalta que, "no suposto de ter que suspender un espectáculo debido á choiva, os traballadores percibirán o que reflicte o seu contrato".

Cando disten máis de 100 quilómetros entre o punto de partida e os domicilios dos traballadores, a empresa abonará aloxamento, almorzo e comidaCATRO CATEGORIAS. Clasifica aos profesionais por categoría, e no grupo 1 figuran aqueles que realizan tarefas complexas e heteroxéneas "que implican o máis alto nivel de competencia". No 2 están aqueles con "responsabilidade completa da xestión dunha ou varias áreas funcionais da empresa", e no 3 os que exercen labores consistentes na execución de operacións que requiren coñecementos profesionais ou aptitudes prácticas. Xa no 4 atópanse os que se encargan de operacións que precisan coñecementos profesionais ou aptitudes prácticas.

De novo sobre a xornada laboral, o convenio indica que "cando na actuación estea incluída a sesión vermú e noite, compútase como xornada laboral dous tramos". Ademais, "cando disten máis de 100 quilómetros para chegar ao momento de partida establecido pola empresa para regresar os traballadores aos seus correspondentes domicilios, a empresa abonará aloxamento, almorzo e comida e encargarase de buscar o lugar onde pasar a noite".

Cada traballador achegará o seu propio instrumento para desenvolver o seu traballo "salvo pacto en contrario" e a empresa abonaralle 5 euros por actuaciónO tempo de desprazamento "terá consideración de xornada de traballo" e incluso "cando, por necesidades da actuación, o equipo tivese que trasladarse en voo transoceánico ou de moi longa distancia, entre a chegada ao destino e o comezo da seguinte xornada de traballo deberá mediar, salvo circunstancias excepcionais, un mínimo de 12 horas". Nesta liña, cando a empresa se faga cargo do aloxamento, o documento sinala que se producirá en establecementos hostaleiros que cumpran os requisitos mínimos exixibles a un hotel de tres estrelas".

VACACIÓNS E TRANSPORTE. O persoal afectado por este convenio terá dereito a unhas vacacións anuais de 35 días naturais a razón do total das retribucións deste documento, que serán gozadas en todo caso despois do 30 de outubro. "No resto de contratos, as vacacións non gozadas abonaranse na liquidación", engade.

A empresa deberá facilitar "os medios de transporte adecuados ou, na súa falta, a xestión necesaria para os desprazamentos desde o centro de traballo ata o lugar da actuación". 

Tamén a roupa de traballo "entregarase por parte da empresa no primeiro trimestre de cada ano ou a comezo de cada xira anual, a condición de que a empresa esixa un determinado tipo de vestiario". Cada traballador achegará o seu propio instrumento para desenvolver o seu traballo "salvo pacto en contrario", e a empresa terá que abonar "unha axuda de 5 euros por actuación por desgaste de instrumento salvo que a empresa lle ofreza o instrumento".

Ningunha orquestra actuará máis de tres horas agás se fai sesión vermú
comentarios