lunes. 27.09.2021 |
El tiempo
lunes. 27.09.2021
El tiempo

As galegas cobran case 5.000 euros menos ao ano que os homes

UXT denunciou, ante o Día Internacional da igualdade salarial entre homes e mulleres, que as traballadoras galegas cobran un 23,1 por cento menos que os seus compañeiros masculinos, case 5.000 euros menos ao ano.

A modo de ilustración, o sindicato sinala que para que unha muller cobre o mesmo que un home durante os 365 días do ano, as mulleres deberían traballar ata o 22 de febreiro do ano seguinte.

Na súa opinión, "investir en igualdade de oportunidades é investir nun maior benestar social, algo que non están a facer os Gobernos, neste caso, tanto o central como o da Xunta", denuncia nun comunicado.

Tamén pide que non se esqueza que a desigualdade salarial é unha mera cifra ou cantidade económica, pero "é causa e consecuencia doutras discriminacións no ámbito laboral e familiar" e, ademais, non só condiciona o presente, senón tamén o futuro, pois inflúe moi significativamente nas prestacións por desemprego no caso de ser despedidas e nas pensións.

Con todo, UXT reflexa tamén que desde 2009 se observa un continuo acortamento das diferenzas, pola menor subida dos ingresos salariais dos homes, froito da destrución de empregados relativamente mellor remunerados en sectores como a industria e construción, e pola conxelación ou redución salarial causada pola caída da actividade económica.

O sindicato resalta que "as políticas de igualdade implementadas no bienio 2006-2007 deron os seus froitos e abandonalas por causa da crise faranos retroceder moitos anos".

Constata así mesmo que a fenda salarial segue sendo maior no caso do sector privado, do 29,4 por cento, fronte ao 12,6 por cento do público.

UXT apunta no seu escrito que os complementos son "unha das claves" das diferenzas, de maneira que, do total do salario bruto, no caso das mulleres, o 72,67 por cento é salario base, mentres que no caso dos homes, é o 67,88 por cento, "o que indica o forte peso que teñen vos complementos salariais no caso masculino".

Polo que se refire ás pensións, denuncia que, no caso das contributivas, o importe medio mensual das mulleres foi en 2012 de 556,29 euros, mentres que o dos homes foi de 873,87; e as pensións de xubilación, son, respectivamente, de 583,72 e 941,69 euros.

As galegas cobran case 5.000 euros menos ao ano que os homes
comentarios