miércoles. 27.10.2021 |
El tiempo
miércoles. 27.10.2021
El tiempo

Os descontos na AP-9 entran en vigor este xoves 

Peaje de la AP-9. AEP
Peaxe da AP-9. AEP
Espérase que a razón da baixada dos prezos aumente o tráfico e poidan haber problemas de conxestión nalgúns tramos

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publica este mércores o decreto polo que se modifican certos termos da concesión administrativa para a construción, conservación e explotación da Autoestrada da Atlántico AP-9, que recolle a rebaixa "histórica" nas peaxes debido ás bonificacións que habilita o Goberno central. 

A medida, que foi presentada este luns pola nova ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación" no BOE, é dicir, desde este xoves. 

Ademais de todo o explicado por distintos responsables gobernamentais nos últimos días, antes e despois do anuncio por parte do presidente do Goberno Pedro Sánchez, o decreto do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana recolle algunhas novidades. 

Así, apunta que tomará en consideración o efecto das novas bonificacións sobre os niveis de servizo dos distintos tramos da autoestrada, dado que, "previsiblemente, incrementaranse as intensidades de tráfico que soporta a infraestrutura". 

"Con base nas previsións de tráfico dispoñibles na actualidade, as intensidades de tráfico no acceso a Vigo a través da AP-9V e a AP-9 poderían provocar problemas de conxestión nalgunhas horas punta", advirte. 

Por iso, sinala que se elaborará e aprobará un protocolo de actuacións que estableza as medidas pertinentes a adoptar en función das intensidades producidas e o nivel de servizo alcanzado". 

O protocolo incluirá, entre outros aspectos, os procedementos de información dos tramos congestionados aos usuarios, mediante paneis de sinalización variable "para que poidan decidir o itinerario máis conveniente", apunta a norma. A tales efectos, indica que se reforzará a sinalización existente, incluso de forma previa á entrada na autoestrada, para mellor información dos usuarios". 

O protocolo de actuación será acordado e asinado dentro dos tres meses seguintes á entrada en vigor deste real decreto polos responsables de xestión da autoestrada, a Inspección de Explotación da autoestrada, e os responsables de xestión de tráfico nos tramos afectados. 

A implementación das medidas de reforzo de sinalización e información ao usuario establecida no protocolo abonaranse con cargo ao presente real decreto, "ata o límite da dotación orzamentaria prevista".

POSIBILIDADE DE NOVAS AMPLIACIÓNS. Ademais, o texto recolle que, "no caso de que xurda a necesidade de aumentar a capacidade da autoestrada aos efectos de minorar os tempos ou tramos de conxestión e recuperar niveis de servizo desta, ou de executar calquera actuacións nos tramos de acceso á vía ou no tronco da mesma, elaborarase por parte de Audasa un estudo de alternativas que permita avaliar a súa execución". 

En calquera caso, engade, "os investimentos que se precisen, previa autorización da Administración titular da infraestrutura, serán obxecto dun novo real decreto". 

E é que, xa nos parágrafos preliminares, o ministerio constata que "tanto a gratuidade do tramo Redondela-Vigo, como a apertura do centro comercial Vialia e a posta en servizo da nova estación intermodal, como novos centros de xeración de tráfico, incrementarán a intensidade de tráfico no acceso a Vigo desde a autoestrada AP-9V". 

Incide, de feito, en que actualmente xa se produce durante algunhas horas ao ano conxestión en devandito tramo". "Esta situación é compatible coa normativa de aplicación sen que, ata a data, resulte necesaria a ampliación da autoestrada neste tramo", puntualiza.

SUPOSTO EN QUE NON HAI REBAIXA. Entre outras cuestións, o decreto establece un epígrafe para o suposto en que non se aplica a bonificación, e explica respecto diso que será así "cando se detecte que o vehículo que pretende o seu goce realiza outros movementos que non se axusten ao obxecto do desconto e que desvirtúen a finalidade do"mesmo . 

Para efectuar "as indicadas comprobacións", informa de que "Audasa dotarase ao seu cargo dos dispositivos tecnolóxicos necesarios". Así mesmo, comunicará ao ministerio "os criterios e elementos técnicos que utilizará para determinar os supostos obxectivos de improcedencia da bonificación e o sistema de control e verificación da súa implantación".

PÓRTICOS, APARTADEROS E ESTUDOS. Relacionado con isto, establece que "adicionalmente ao importe desta compensación a Audasa, asumiranse con cargo ás partidas orzamentarias previstas no presente real decreto unha serie de actuacións necesarias para o control da aplicación das bonificacións de peaxe e que ascenden a 1.770.000 euros (IVE incluído) para o exercicio 2021". 

Desta contía, o ministerio rateará a proporción temporal que corresponda, segundo a data de entrada en vigor da norma, tal e como se recolle na memoria técnica e económica que acompaña ao decreto. 

Entre elas inclúense "instalación de pórticos de información variable", construción de apartaderos "para incidencias de tráfico" no tramo Redondela-Vigo, instalación de medidas de control de tráfico no tramo Redondela-Vigo e estudos e asistencias.

TRÁFICO INDUCIDO EN TRES AÑOS. Desde a entrada en vigor do presente real decreto considerarase un período de tres anos, "prazo estimado para que o tráfico inducido polas medidas de bonificación desenvolveuse completamente". A partir deste momento, Transportes entende que se pode asumir que o crecemento do tráfico inducido comportarase analogamente ao crecemento vexetativo". 

Os descontos na AP-9 entran en vigor este xoves 
comentarios