viernes. 18.06.2021 |
El tiempo
viernes. 18.06.2021
El tiempo

Traballo quere unha única prestación cando se esgote o desemprego de 452 euros

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE
A ministra de Traballo, Yolanda Díaz. EFE
Aplicaríase a partir de 2022

O Ministerio de Traballo e Economía Social quere simplificar e mellorar o nivel asistencial de protección por desemprego e crear unha nova prestación que integrará a todas as existentes, que entrará en vigor a partir de 2022 e que terá unha contía do 80% do Iprem (451,90 euros ao mes, segundo o Iprem de 2021).

Así se recolle na reforma 10 do compoñente 23 do Plan de Transformación, Recuperación e Resiliencia, onde se sinala que a reforma vai dirixida a substituír o nivel asistencial de protección por desemprego, regulado na Lei Xeral de Seguridade Social e nos programas de Renda Activa de Inserción (RAI) e subsidio extraordinario por desemprego (SEDE), integrándoos nunha nova prestación, complementaria da protección contributiva, que protexa a situación de transición ao emprego.

No texto explícase que se trataría de integrar no subsidio ordinario por esgotamento as modalidades extraordinarias que se foron creando en diferentes momentos.

Así mesmo, apúntase que esta integración se fará de forma coordinada co desenvolvemento do Ingreso Mínimo Vital (IMV), que inclúe o aumento dos seus beneficiarios e o desenvolvemento dos itinerarios de inclusión.

A natureza do novo subsidio será o dunha prestación por desemprego, complementaria do nivel contributivo, vinculada a cotizacións previas e financiada con cargo ao orzamento das prestacións por desemprego e cuxa xestión estará atribuída ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e ao Instituto Social da Mariña (ISM).

Para acceder a este subsidio, esixirase a acreditación de carencia de rendas individuais e, nalgúns casos, responsabilidades familiares e o compromiso e cumprimento dun itinerario personalizado de emprego ante o servizo público de emprego competente.

A duración do mesmo dependerá da idade, circunstancias familiares e a duración da prestación esgotada, co obxectivo de ampliar o período máximo actual do subsidio ordinario, incorporando as prórrogas dos subsidios extraordinarios aínda vixentes.

Segundo sinálase no Plan, a finalidade que persegue esta medida é a de ampliar a protección por desemprego, mellorando a cobertura ao ampliar a duración dos subsidios e eliminar lagoas de desprotección dos programas actuais, pero tamén simplificar o funcionamento do sistema, reducindo o número de figuras para dar máis claridade, seguridade xurídica e facilitar a xestión.

ITINERARIO. Ademais, quérese vincular esta protección co compromiso de seguimento e realización dun itinerario personalizado de emprego e permitir que a prestación sirva de transición cara á protección social cando a persoa beneficiaria non se reincorpore ao mercado laboral e atópese en situación de vulnerabilidade.

O colectivo obxecto desta reforma é o de persoas que esgotan a prestación contributiva e continúan en situación de desemprego e persoas que acreditan máis de seis e menos de doce meses cotizados, de forma que non poden acceder á prestación contributiva.

No entanto, o Ministerio de Traballo deixa claro no texto do Plan que a definición dos cambios normativos vai ser abordada na mesa do diálogo social cos axentes sociais.

Traballo quere unha única prestación cando se esgote o desemprego...
comentarios