O teléfono para a prevención do suicidio será o 024

O obxectivo desta liña de axuda é proporcionar atención telefónica a toda as persoas con pensamentos, ideaciones ou risco de conduta suicida
Un teléfono móvil. AEP
photo_camera Un teléfono móvil. AEP

A Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais ha atribuído o número curto gratuíto 024 ao servizo de liña de axuda ás persoas con risco de conduta suicida. O obxectivo desta liña de axuda é proporcionar atención telefónica a toda as persoas con pensamentos, ideaciones ou risco de conduta suicida, segundo publica o Boletín Oficial do Estado (BOE)

Trátase dunha liña de alcance nacional, anónima, gratuíta, confidencial e accesible que ofrecerá atención e apoio por medio de persoal especializado de perfís multidisciplinares e expertos no manexo destas situacións, acerca dos diferentes aspectos que poidan contribuír a previr ou impedir as condutas susceptibles de derivar en riscos para a vida ou a integridade física destas persoas.

Así mesmo, facilitarase a estas persoas a información necesaria para que poidan acceder aos servizos sanitarios especializados máis adecuados á súa situación persoal.

A entidade prestataria será a Dirección Xeral de Saúde Pública. O Ministerio de Sanidade poderá, ademais, colaborar con unidades especializadas nas comunidades autónomas, así como con recursos de urxencias que puidese ser necesario mobilizar.

A prestación estará aberta a todos os cidadáns sen necesidade de rexistro previo

As chamadas telefónicas ao número atribuído serán gratuítas, non xerarán facturación en orixe para o usuario e serán tratadas polos operador do servizo telefónico dispoñible ao público, a efectos de prezos, como chamadas de cobro revertido automático.

A prestación estará aberta a todos os cidadáns sen necesidade de rexistro previo. Durante as chamadas estarán prohibidas publicidade, entretemento, comercialización, venda e uso da chamada para a venda futura de servizos comerciais.

Así mesmo, terá carácter permanente, non podendo prestarse de forma temporal, por exemplo, durante determinadas campañas. E se o servizo non estivese dispoñible as vinte e catro horas de todos os días do ano, garantirase a existencia de información pública facilmente accesible sobre a dispoñibilidade da atención telefónica e que, durante os períodos de indisponibilidad, aténdase ás chamadas con información sobre o día e a hora en que volverá estar dispoñible.

Igualmente, na prestación velarase porque os usuarios con discapacidade auditiva ou da fala dispoñan das facilidades que permitan a súa adecuada atención, tendo en conta as súas necesidades específicas.

A entidade prestataria terá que designar agora ao operador do servizo telefónico dispoñible ao público que encargarase de terminar as chamadas dirixidas ao número 024, así como a data de inicio e a localización xeográfica os centros de atención de chamadas.