jueves. 04.06.2020 |
El tiempo
jueves. 04.06.2020
El tiempo

Ruz impón unha fianza de 138 millóns de euros a Moltó e Ortega

O xuíz da Audiencia Nacional Pablo Ruz abriu xuízo oral contra o expresidente de Caixa Castela A Mancha Juan Pedro Hernández Moltó e o exdirector xeral Ildefonso Ortega, e emprazounos a pagar en dez días unha fianza civil de 138,2 millóns de euros polo buraco ocasionado na entidade.

Nun auto, o xuíz atribúelles os delitos de administración desleal e falseamento das contas e imponlles esta contía de forma solidaria a petición da acusación exercida polo Banco de Catilla La Mancha, que reclamou polo prexuízo económico que lle puido ocasionar o "conxunto de operacións" investigadas.

A Fiscalía xa pediu para eles dous anos e medio de prisión, pero só polo delito de falseamento de contas ao emprender unha "manobra contable" coa que reflectiron 30 millóns en beneficios en lugar dunhas perdas de 182 millóns.

Con todo, non reclamou ningunha responsabilidade civil nin os acusou do delito de administración desleal que si aprecia Ruz.

Mentres, o Banco de Castilla La Mancha e a Asociación de Usuarios de Bancos, Caixas e Seguros (Adicae) elevan as súas peticións a cinco anos e medio e cinco anos de prisión, respectivamente, polos dous delitos.

O maxistrado sinala que será o Xulgado Central do Penal o encargado de celebrar a vista contra Moltó e Ortega e cítaos o vindeiro venres ás 10:00 horas para comunicarlles esta nova resolución.

Ruz deu o primeiro paso para xulgalos a principios de outubro, cando considerou indiciariamente acreditada a existencia dunha serie de operacións de crédito cunha "notoria desproporción entre os riscos concedidos e a súa probabilidade de recuperación", con manifesto "incumprimento dos estándares normais na concesión".

Iso derivou nun "prexuízo económico para a caixa", executando determinadas prácticas con incidencia "ou afectación sobre a imaxe fiel contable e de riscos, como consecuencia de ocultar a morosidade e o nivel de concentración de riscos da entidade".

Pasaba entón a detallar cada unha das operacións aprobadas pola Comisión Executiva das que xa alertou o Banco de España no seu pericial, na que o supervisor atopou "actuacións contrarias á normativa bancaria e mercantil".

Referíase aos créditos a Luís Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia, Residencial Picón, Sersan Integral ou Grupo Lábaro, entre outros, por 253,8 millóns de euros, sendo a de maior volume a dun crédito de 60 millóns a Zent Inversiones.

A continuación, figuraban dous préstamos de 50 millóns cada un para o empresario Antonio Barco Fernández e para o Grupo de Negocios Urbaja.

"Na práctica totalidade delas", dicía o xuíz, concedéronse préstamos "sen observar as regras da práctica habitual e da propia normativa interna da entidade respecto das garantías esixibles para autorizar devanditas operacións, o que se traduciu nun trato de favor cara á parte debedora".

Todo iso "supuxo un claro prexuízo económico a CCM, xa que os préstamos resultaron total ou parcialmente impagados e as garantías prestadas resultaron insuficientes para a súa recuperación", sendo ademais "moi significativo" que moitos se outorgaron cando a caixa "atravesaba unha situación de grandes problemas de liquidez".

Así mesmo, afirmaba que reflectiron beneficios nos estados financeiros correspondentes a 2008 que presentaron ao Banco de España, "sendo ambos conscientes, pola contra, de que a entidade en realidade incorrera en perdas no citado exercicio".

CCM foi a primeira entidade española en ser intervida nesta crise despois de que en marzo de 2009 o Consello de Ministros aprobase unha inxección de fondos públicos de 9.000 millóns de euros.

Ruz impón unha fianza de 138 millóns de euros a Moltó e Ortega
comentarios