sábado. 18.09.2021 |
El tiempo
sábado. 18.09.2021
El tiempo

Ron terá que devolver o cobrado do seu bonus de 12,8 millóns do Popular

Ángel Ron. EMILIO NARANJO (EFE)
Ángel Ron. EMILIO NARANJO (EFE)

O exbanquero xa fixo pública a súa intención de recorrer a sentenza, para o que ten un prazo de 20 días

Un xulgado de Madrid decidiu que o expresidente do Banco Popular Ángel debe devolver o importe que xa cobrou da indemnización de 12,8 millóns de euros pola súa saída do banco, fallo que o exbanqueiro xa anunciou que recorrerá.

O xulgado de primeira instancia nº 47 estimou integramente unha demanda presentada polo Popular (agora o Santander), e condenou a Ron a pagar a Mapfre, entidade aseguradora do contrato, 13.093,92 euros correspondentes á remuneración cobrada por adiantado no primeiro trimestre de 2017, "sen desempeñar efectivamente o posto de conselleiro" desde o 20 de febreiro dese ano, máis os intereses.

Así mesmo, condénalle a devolver, pola aplicación da denominada cláusula clawback ou retroactiva, pola que un directivo pode estar obrigado a devolver parte da súa retribución variable, a correspondente aos exercicios 2013 e 2014 cobrada en 2015 e 2016, un total de 215.546,33 euros.

Do mesmo xeito, o xulgado entende que procede aplicar a coñecida como cláusula malus de redución de incentivos sobre a remuneración variable de 2014 pendente de cobro, 42.600 euros e 10.216 accións do banco, e sobre a prexubilación do banqueiro, regulada mediante unha póliza de seguro de rendas subscrita con Mapfre, que queda exenta das obrigacións de pago.

A sentenza non é firme, e Ángel Ron explicou nun comunicado a súa intención de recorrela, para o que conta cun prazo de 20 días, xa que, na súa opinión, é contraria aos estatutos do banco e á política de remuneracións, sometida aos acordos do Consello e da Xunta Xeral de Accionistas, "que aprobaron dita retribución e estivo vixente desde 1979 ata a chegada do seu sucesor".

O exbanquero alega ademais que no fallo realízanse afirmacións contra a evidencia de documentos que foron achegados polo Santander, documentos que acreditan que desde 1979 considerouse a pensión que el percibe "e a de todos os demais directivos do banco como fixa e non variable", reflectíndose así nos contratos de conselleiros e directivos.

Así mesmo, o xulgado aplica con carácter retroactivo unha norma que non entrara en vigor, "tal como recoñecen os informes técnicos que cita e que foron ratificados en sede xudicial".

Cualifícase como retribución variable a pensión que lle recoñecen os estatutos, engade, a pesar de que o banco "sempre lle deu a consideración de fixa e así figuraba no seu contrato".

En xuño de 2017, apenas díez días logo da liquidación do Popular e a súa venda ao Santander ao prezo dun euro, o xulgado do Social número 33 de Madrid desestimou a demanda de Ron contra a entidade que dirixiu durante máis dunha década, á que reclamaba unha indemnización por despedimento improcedente tras abandonar o cargo en febreiro dese ano.

O 7 de xuño de 2017, a instancias da Xunta Única de Resolución (JUR), o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) liquidou o Popular, amortizou o valor das súas accións a cero e vendeuno ao Santander ao prezo dun euro.

Apenas tres meses despois, o xuíz da Audiencia Nacional Fernando Andreu admitiu a trámite as querelas contra os dous últimos presidentes do Popular, Ángel Ron e Emilio Saracho, os seus respectivos consellos e a auditora PwC.

Ron terá que devolver o cobrado do seu bonus de 12,8 millóns do...
comentarios