jueves. 28.10.2021 |
El tiempo
jueves. 28.10.2021
El tiempo

O PIB de Galicia crecerá un 6,8% en 2021, o terceiro maior incremento por comunidades

Vairos turistas llegan al aeropuerto de Menorca.DAVID ARQUIMBAU SINTES (Efe)
Varios turistas chegan ao aeroporto de Menorca. DAVID ARQUIMBAU SINTES (Efe)
Segundo unha análise de BBVA Research, Baleares e Canarias situaranse como líderes do crecemento rexional tanto este ano como o próximo

A recuperación do turismo, primeiro o nacional e potencialmente despois o internacional, situarán a Baleares e Canarias como líderes do crecemento rexional tanto este ano como o próximo, mentres outras rexións beneficiaranse da previsible mellora do consumo, o investimento e as exportacións.

Segundo unha análise que acaba de publicar BBVA Research, que apunta que a información coñecida ata mediados de verán reflexa un avance da economía española a un ritmo máis elevado que o anticipado hai uns meses, tamén a costa mediterránea verase favorecida pola recuperación do gasto dos fogares e, en particular, o auxe do turismo nacional.

No escenario actual, grazas á mellora do turismo nacional e a pesar da súa maior dependencia do turismo exterior, Baleares e Canarias continúan sendo as rexións que máis crecerán este ano, un 8,3 e un 6,9% respectivamente, aínda que en parte isto sexa reflexo da maior caída que sostiveron o ano pasado.

Pola súa banda, noutras rexións é o consumo doméstico o que acelera a economía e así Andalucía e a Comunidade Valenciana, nun 6,7% en ambos os casos, e Cataluña e Murcia, as dúas cunha previsión do 6,6%, crecerán tamén máis que o conxunto de España, favorecidas ademais polo auxe do turismo nacional.

Pola mellora, sobre todo, do aumento do gasto dos fogares crecerán tamén en marxes similares comunidades do norte como Cantabria e Galicia, ambas nun 6,8%, e Aragón, nun 6,6%.

Noutras comunidades son a investimento, a actividade industrial e as exportacións de bens as que complementan ao empuxe do gasto dos fogares, como en Castela-A Mancha, para a que o Observatorio Rexional do BBVA prevé un crecemento en 2021 do 5,9%, e Estremadura, cunha perspectiva para este ano do 5,7%, ambas con maiores revisións á alza respecto de previsións anteriores que para o conxunto nacional.

Para 2022, esta análise indica que a previsión de crecemento do PIB de España mantense no 7% e que o impulso do turismo exterior continuará sendo a clave que soporte aumentos de dous díxitos do PIB en Baleares, ata un 11,6%, e Canarias, ata un 10,7%.

Doutra banda, o forte recuperación do investimento observado en 2021 (que se apoia, en parte, nas axudas ao financiamento que recibiron as empresas pola pandemia) sinala un posible adianto de operacións.

Con todo, espérase que o comportamento do investimento sexa algo menos dinámico en 2022 e comunidades industriais do norte, como Castela e León, Aragón e Galicia, quedarán en taxas do 6,1 ao 6,2%, o que non impedirá en principio que alcancen o nivel de produción "precrisis" antes de acabar ese ano.

En todo caso, sobre este escenario se ciernen dous tipos de variables: a primeira, que se o control da pandemia é máis efectivo, sen novos repuntes e limitacións á actividade e permitindo unha mellora da confianza, o crecemento podería ser máis elevado, sobre todo naqueles territorios nos que o consumo social ten un maior peso na súa actividade.

A outra variable constitúena as dúbidas centradas na actuación do sector público, ligadas á implementación e efectividade na execución dos fondos Next Generation EU.

Aínda que o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno "parece suficiente e ambicioso no diagnóstico, a implementación e a contía —di a análise de BBVA Research—, persisten algunhas dúbidas respecto de se se lograrán pór en marcha as reformas necesarias nos próximos anos".

Se non se logra o obxectivo, prognostica novos impactos heteroxéneos entre comunidades, onde as que máis se xogarían e enfrontaríanse aos retos con menor capacidade de reacción serían aquelas que teñen unha elevada intensidade enerxética no seu modelo de produción, un menor nivel de dixitalización, un mercado laboral máis ineficaz ou un maior nivel de endebedamento.

No seguinte cadro figuran, por comunidades autónomas, as previsións de crecemento do PIB para 2021 e 2022 (en %), segundo BBVA Research:

Comunidades: 2021 - 2022
Andalucía: 6,7 - 6,9
Aragón: 6,6 - 6,2
Asturias: 6,0 - 5,8
Baleares: 8,3 - 11,6
Canarias: 6,9 - 10,7
Cantabria: 6,8 - 5,8
Castela e León: 5,9 - 6,1
Castela-A Mancha: 5,9 - 6,1
Cataluña: 6,6 - 7,2
Comunidade Valenciana: 6,7 - 6,6
Estremadura: 5,7 - 6,9
Galicia: 6,8 - 6,2
Madrid: 6,3 - 7,1
Murcia: 6,6 - 6,5
Navarra: 5,9 - 7,3
País Vasco: 6,2 - 7,5
A Rioxa: 5,6 - 6,5
ESPAÑA: 6,5 - 7,0

O PIB de Galicia crecerá un 6,8% en 2021, o terceiro maior...
comentarios