sábado. 27.11.2021 |
El tiempo
sábado. 27.11.2021
El tiempo

Quen, cando, como e por que vacinarse contra a gripe

Un enfermero administra una vacuna contra la gripe en la campaña de 2020. EUROPA PRESS
Un enfermero administra una vacuna contra la gripe en la campaña de 2020. EUROPA PRESS
Todas as claves sobre a campaña para facer fronte ao virus

¿Que síntomas diferencian a gripe do covid? ¿Pódome vacinar da gripe se me contaxiei de coronavirus? ¿E se estou embarazada? ¿E se teño alerxia ao ovo? A convivencia de ambos os virus este ano fai que vacinarse contra a gripe sexa máis importante que nunca, especialmente para os grupos de risco.

O Ministerio de Sanidade lanzou a campaña Eu vacínome. Este ano tamén marco a diferenza para facer un chamamento a que a poboación máis vulnerable, os seus contactos e os profesionais sanitarios e sociosanitarios vacínense este ano contra a gripe, campaña que se desenvolverá entre a segunda quincena do mes de outubro e a primeira semana de novembro.

Durante a tempada 2019-2020, 619.000 persoas acudiron a Atención Primaria por gripe, houbo 27.700 hospitalizacións, 1.800 requiriron coidados intensivos e contabilizáronse 3.900 mortes asociadas.

Pero a vacúa evitou o 26 % das hospitalizacións, o 40 % dos ingresos en UCI e o 37 % das mortes en maiores de 65 anos.

Ver máis: Lugo estrea dobre picada: 10.200 maiores reciben esta semana a terceira dose do covid e a da gripe

O ano pasado a gripe apenas circulou polas medidas de control e distanciamento social postas en marcha contra a pandemia de Sars-CoV-2; o seu levantamento agora fai máis probable que ambos os virus poidan coincidir e que con iso se incrementen as complicacións nos grupos de risco.

Ademais, o efecto sinérgico entre os dous duplica o risco de morte en caso de coinfección.

Co obxectivo de aclarar todas as dúbidas, Sanidade publicou un documento de preguntas e respostas no que explica, entre outras, cuestións relacionadas coa vacinación contra ambas as patoloxías.

¿A QUEN SE LLE RECOMENDA A VACINA DA GRIPE?

Maiores de 65 anos; persoas de entre 6 meses e 65 anos cun alto risco de complicacións por algunha condición ou enfermidade de base; grupos que poden transmitir a gripe aos anteriores, persoal sanitario e sociosanitario e certos colectivos considerados esenciais.

Tamén embarazadas e menores entre os 6 meses e 2 anos con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de xestación, así como pacientes con inmunodepresión.

¿CAL É A EFECTIVIDADE?

Depende fundamentalmente da idade e o estado de saúde e a similitude entre os virus da gripe que está a circular e aqueles con os que se fabricou a vacina.

Con todo, se a persoa infectada está vacinada, a enfermidade será con alta probabilidade menos grave. A pesar de que hai que picarse cada ano, é moi segura e ten un gran impacto para evitar hospitalizacións e mortes.

¿QUÉ TIPOS DE VACINAS SE VAN A COMERCIALIZAR ESTE ANO?

A maioría son inactivadas (non vivas) que conteñen fraccións de virus ou proteínas víricas. Xa que logo, non conteñen virus vivos e non poden causar a enfermidade da gripe.

Tamén está autorizada unha vacina atenuada que só debe usarse en poboación infantil e moza sa. Os virus contidos nesta vacina, ao estar debilitados, non ocasionan a gripe.

¿EN QUE CASOS ESTÁ CONTRAINDICADA?

Menores de 6 meses; persoas alérxicas aos principios activos ou a algún compoñente da vacina ou que tiveron unha reacción alérxica grave a unha vacina da gripe con anterioridade. En persoas que teñan febre ou unha infección aguda, deberá posporse ata que se recuperaron.

¿QUE EFECTOS SECUNDARIOS TEN?

O máis frecuente é molestia e/ou dor no lugar da inxección. Estas reaccións locais adoitan durar menos de 48 horas e de cando en cando interferen coa vida normal das persoas vacinadas.

Outras reaccións como febre, malestar ou dores musculares tamén poden aparecer tras a vacinación; adoitan iniciarse nas primeiras 6-12 horas e adoitan durar 1-2 días.

¿PODEN VACINARSE OS ALÉRXICOS AO OVO?

Si. Aínda que a maioría das vacúas fronte á gripe fabrícanse utilizando unha tecnoloxía baseada en ovos e conteñen trazas de proteínas de ovo, todos os estudos indican que as reaccións alérxicas graves son moi improbables.

¿PODE ADMINISTRARSE CONXUNTAMENTE CON OUTRAS?

Si, en lugares anatómicos diferentes, incluídas a vacina de ARNm fronte á covid-19 e o neumococo.

¿CALES SON OS SÍNTOMAS? ¿CÓMO OS DIFERENCIA DA COVID?

Febre, dor de garganta, mucosidad nasal, tose seca, cefalea, dor muscular e cansazo son os máis usuais da gripe, que comezan de 1 a 4 días tras a entrada do virus ao organismo.

Algunhas persoas inféctanse pero non desenvolven a enfermidade, aínda que si poden transmitila a outras.

O novo coronavirus e o virus da gripe teñen presentacións clínicas moi parecidas: ambos comparten vías de transmisión e causan enfermidades respiratorias, cunha gran variedade de síntomas, que poden ser desde inexistentes ou leves ata graves e mortes.

A febre, tose e a perda de olfacto/gusto son síntomas comúns na gripe e na covid-19. Fatígaa, a dor de garganta, de cabeza e muscular parecen producirse con menos frecuencia na covid que, pola contra, presenta máis dificultade respiratoria que na gripe.

O que varía é a proporción de pacientes con sintomatología grave, pois no caso do coronavirus, o 80% son leves ou asintomáticas, o 15 % graves que requiren osíxeno, e o 5 % son infeccións críticas que necesitan ventilación, porcentaxes que son máis elevados no caso de infección gripal.

¿EXISTE MAIOR RISCO DE COLLER O CORONAVIRUS O DE QUE SEXA MÁS GRAVE SE ESTOU VACINADO CONTRA A GRIPE?

Non. A vacinación é a mellor forma de protección fronte a ambas e as súas complicacións.

¿PODEN VACINARSE OS QUE PASARON A COVID E OS SEUS CONTACTOS ESTREITOS?

En pacientes que superaron a covid ou a padecen de forma leve ou asintomática recoméndase a vacinación tras finalizar os días de illamento recomendados.

Os contactos estreitos dun caso confirmado que pertenzan aos grupos nos que se recomenda a vacinación fronte á gripe poderán vacinarse unha vez superado o período de corentena sen desenvolver síntomas.

Ademais da vacinación, recoméndanse as seguintes medidas de prevención:

- Taparse a boca ao toser ou ao estornudar, preferiblemente con panos desechables.

- Lavarse con frecuencia as mans.

- Procurar non reutilizar os panos.

- Limitar o contacto, na medida do posible, con outras persoas se se ten malestar, febre ou outros síntomas de gripe para evitar contaxialas.

- Evitar o contacto con persoas enfermas para evitar que nos contaxien. 

Quen, cando, como e por que vacinarse contra a gripe
comentarios