O PNV pacta co Goberno ampliar ata os 23 anos a prestación polo coidado de enfermos graves

Este subsidio beneficia a unhas 8.000 familias en toda España
Aitor Esteban. AEP
photo_camera Aitor Esteban. AEP

O PNV anunciou que chegou a un acordo co Goberno para introducir unha emenda ao proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2022 que mellora a prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outras enfermidades graves, de maneira que se poida percibir ata que a persoa enferma cumpra 23 anos. 

A Lei Xeral de Seguridade Social contempla actualmente que esas prestación se poida percibir ata que o enfermo cumpre 18 anos, pero grazas a esta emenda transaccional poderá ampliarse durante cinco anos máis. 

Segundo informaron os nacionalistas vascos a través dunha nota de prensa, o acordo co Goberno plasmouse nunha emenda transaccional que someterase a votación este martes no Pleno do Congreso.

8.000 FAMILIAS. Este subsidio, sinala o PNV, beneficia a unhas 8.000 familias en todo o país e ten por obxecto compensar a perda de ingresos que sofren os coidadores destes enfermos ao ter que reducir a súa xornada, coa consecuente diminución do seu salario, pola necesidade de coidar de xeito directo, continua e permanente aos fillos e fillas ou menores ao seu cargo. 

De acordo co texto acordado, "esta prestación extinguirase cando, previo informe do servizo público de saúde ou órgano administrativo sanitario da comunidade autónoma correspondente, cesamento a necesidade do coidado directo, continuo e permanente do fillo ou a persoa suxeita a acollemento ou a garda con fins de adopción do beneficiario ou cando este cumpra os 23 anos"

Ademais de en o Real Decreto Lexislativo de 2015 polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e no Real Decreto de 2011 para a aplicación e desenvolvemento, no sistema de Seguridade Social desta prestación, a extensión da mesma quedará recollida tamén na Lei do Estatuto dos Traballadores e na Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. 

comentarios