viernes. 05.06.2020 |
El tiempo
viernes. 05.06.2020
El tiempo

A xuíza Alaya cifra en 855 millóns a fraude dos EREs

A xuíza dos ERE, Mercedes Alaya, di na súa exposición razoada ao Tribunal Supremo que as axudas investigadas alcanzaron a cifra de 855 millóns de euros e foron "unha auténtica subversión do ordenamento xurídico".

En devandito texto, ao que tivo acceso Efe, o xuíz afirma que "esta subversión normativa e procedimental" determinou, en gran parte dos casos, que as axudas terminasen "en mans de persoas e empresas próximas á contorna dos sindicatos, de cargos da Xunta de Andalucía ou do PSOE andaluz".

A xuíza de instrución 6 de Sevilla, logo de tres anos de investigación, eleva ao Supremo a causa pola existencia de nove aforados: os expresidentes da Xunta Manuel Chaves e José Antonio Griñán; os exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Manuel Recio, Antonio Ávila e Francisco Vallejo; e outros dous exconsejeros aos que aínda non notificara o seu preimputación: Gaspar Zarrías e Mar Moreno.

A xuíza analiza as axudas sociolaborais e a empresas por parte da dirección xeral de Traballo entre 2000 e 2012 e conclúe que supuxo unha "ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millóns de euros" a través dunha partida orzamentaria "claramente inadecuada" como eran as transferencias de financiamento.

Esta figura estaba definida por numerosas "ordes e leis emanadas do propio parlamento andaluz" como destinada estritamente a equilibrar "a conta de perdas e ganancias" das axencias IFA e IDEA, que pagaron os fondos.

A consecuencia de non utilizar o crédito adecuado, segundo Alaya, foi permitir de xeito "intencionado" unha serie de irregularidades como eludir o procedemento legalmente previsto para o otorgamiento de subvencións, evitar os controis da Intervención da Xunta e "a existencia dunha clara e palmaria discrecionalidade no uso dos fondos públicos", pois as subvencións concedíanse "sen solicitude, sen documentación xustificativa" e ademais por un órgano "manifestamente incompetente".

"Producíase, pois, unha auténtica subversión do ordenamento xurídico", pois "a máis diso as normas reguladoras das subvencións, infrinxíronse preceptos tan elementais como a Constitución e o Estatuto de Autonomía".

Ademais, teceuse un "selecto círculo de influencias que ían desde os sindicatos, axencias ou mediadores de seguros e despachos de avogados, que tiñan importantes beneficios económicos pola súa xestión".

Tratábase de tres tipos de subvencións: sociolaborais, axudas directas a empresas e axudas individuais a persoas físicas, estas últimas outorgadas a familiares e amigos dalgúns dos ex altos cargos ou mediadores imputados.

Sobre estas últimas, a exposición razoada recolle que se basearon só nas "relacións persoais, á marxe de calquera criterio legal ou igualitario, por ser os beneficiarios amigos, parentes, compañeiros de partido ou sindicato, cargos políticos ou incluso por ser coñecidos do mesmo pobo".

As axencias andaluzas IFA e IDEA "prestaban unha colaboración necesaria e imprescindible para que o sistema puidese levar a efecto", mediante o falseamiento do seu orzamento, nun proceso que "necesariamente implicaba unha coordinación a tres niveis: Consellería de Emprego, IFA e IDEA e Consellería de Economía e Hacienda", segundo o texto.

A xuízo de Alaya, a implicación dos expresidentes andaluces deriva de que era necesaria "unha ampla coordinación para a indebida inclusión das transferencias de financiamento no proceso de elaboración dos orzamentos" e ao presidente da Junta correspóndelle "asegurar a coordinación entre as distintas consellerías e fixar as directrices xerais da acción de goberno".

Alaya analiza o proceso de elaboración dos orzamentos e conclúe que "é difícil pensar" que no grupo de traballo e na comisión delegada non obtivesen os seus integrantes unha imaxe "fiel e exacta" do contido do programa 31L co que se outorgaban as axudas e do feito de que as subvencións se concedían "sen fiscalización previa, creando un déficit orzamentario con importante menoscabo de fondos públicos e sen cobertura orzamentaria".

A xuíza Alaya cifra en 855 millóns a fraude dos EREs
comentarios