jueves. 29.07.2021 |
El tiempo
jueves. 29.07.2021
El tiempo

As cotizacións e retencións do IRPF levan cada mes o 20% do soldo dos galegos

Un camarero en su trabajo. EFE
Un camareiro no seu traballo. EFE
Ambos os conceptos descontan 337 euros do salario bruto, co que chegan ao peto do traballador unha media de 1.344,6 euros

Do salario bruto que o traballador pacta coa empresa ao que chega cada mes ao seu peto hai un treito. Preto de 337 euros, que son os que se comen de media en Galicia as cotizacións á Seguridade Social que corren a cargo do empregado e as retencións en concepto de pago adiantado do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF). Así o reflicten os datos da enquisa de estrutura salarial difundidos onte por Instituto Galego de Estatística (Ige) e relativos a 2018, segundo o cal as cotas sociais e as retencións levan o 20% da nómina, 1,3 puntos máis que en 2006. Dito en diñeiro, dun soldo bruto que de media se sitúa en 1.681,2 euros ao mes, o traballador recibe na súa conta 1.344,6.

Do que se abona en cotizacións —107 euros de media a cargo do traballador a maiores das cotas que asume a empresa— dependen as pensións e outras prestacións, de modo que canto máis altas sexas (e máis tempo páguense), máis elevada poderá ser a paga de xubilación e a prestación por desemprego en caso de quedar en paro. En canto ao IRPF, se na nómina aplícanse unhas retencións insuficientes despois sairá a pagar na declaración da renda e ao contrario, se foron máis elevadas do que correspondía, o fisco devolve diñeiro ao contribuínte. De media cada mes achéganse por este concepto 230 euros.

Á espera de ver reflectido nas estatísticas o impacto da pandemia nos soldos, a retribución neta en Galicia era en 2018 un 21,6% inferior á de 2006 ao pasar de 1.105,8 a 1.344,6 euros. Seguía así a algo máis de 86 euros de distancia da remuneración media de España, aínda que a brecha tendeu a reducirse.

Outro informe sobre salarios publicado tamén onte polo Ige arroxa un dato revelador sobre as diferenzas por xénero: o 19% das mulleres tiña retribucións baixas fronte ao 7,4% de homes. Entran nesta categoría os traballadores que gañan as tres cuartas partes ou menos da mediana do soldo bruto por hora na comunidade. En xeral, o cociente de persoas nesa conxuntura incrementouse polo menos na última década nun mercado laboral con elevado peso da temporalidade e os contratos a tempo parcial.

DISPARIDADE. Con ese pano de fondo, a metade dos traballadores teñen na comunidade un salario bruto que non supera os 18.600 euros anuais, mentres que apenas o 10% supera os 37.900 euros. Neste punto tamén queda patente a brecha por sexo, pois mentres a metade das mulleres non excede os 16.146 euros anuais, a proporción de homes que non chegan a esa contía é do 25%. Elas sofren máis a precariedade laboral.

Outra realidade que constata este estudo é a gran dispersión salarial en función do sector no que se traballe. Se nas actividades financeiras e de seguros a remuneración bruta roza os 42.000 euros de media ao ano, na hostalería apenas alcanza os 14.730 euros. A seguinte rama coa contía máis baixa é o comercio. 

As cotizacións e retencións do IRPF levan cada mes o 20% do soldo...
comentarios