jueves. 28.10.2021 |
El tiempo
jueves. 28.10.2021
El tiempo

O Banco de España multa ao BBVA con 6 millóns por dúas infraccións graves

Sede de BBVA en Madrid. EUROPA PRESS
Sede de BBVA en Madrid. EUROPA PRESS
A entidade bancaria incumpriu distintos precepto sde a lei de protección de debedor hipotecarios sen recursos

O Banco de España impuxo dúas sancións a BBVA, por un total de 6 millóns de euros, pola comisión de dúas infraccións graves ao incumprir distintos preceptos da lei de protección de debedor hipotecarios sen recursos. 

Segundo informou o supervisor na súa páxina web, por unha banda impúxolle unha multa de catro millóns de euros pola comisión dunha infracción grave tipificada no Real Decreto-Lei de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos.

En concreto, sinala que o banco incumpriu as obrigacións relacionadas coa información que deu aos clientes sobre a existencia e contido do código de boas prácticas, así como, en determinados casos, sobre a información relativa ás causas de denegación das solicitudes ou a documentación a achegar polo cliente.

Doutra banda, impón unha multa de dous millóns de euros pola comisión doutra infracción grave tipificada na mesma norma. 

Neste caso, a entidade incumpriu as obrigacións relacionadas con cuestións talles como o momento en que deben aplicarse os efectos económicos das reestruturacións de débedas, e, en determinados casos, o seu prazo de amortización ou a esixencia de condicións adicionais ás establecidas na norma.

A lei de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito establece que o Banco de España, no exercicio do competencia sancionadora, debe publicar na súa páxina web as sancións e amoestacións impostas por infraccións graves e moi graves no prazo de 15 días hábiles desde que sexan firmes en vía administrativa. 

Ambas as cuestións resolvéronse en outubro de 2020, pero o Banco publícaas agora, unha vez que son firmes en vía administrativa.

O Banco de España multa ao BBVA con 6 millóns por dúas infraccións...
comentarios