sábado. 12.06.2021 |
El tiempo
sábado. 12.06.2021
El tiempo

Os donos deberán limpar con auga e xabón os ouriños dos seus cans en Ribadeo

Una céntrica calle de Ribadeo. J.Mª ÁLVEZ
Unha céntrica rúa de Ribadeo. J.Mª ÁLVEZ
A nova ordenanza ambiental contempla multas de ata 750 euros por non recoller as feces ou non limpar a zona na que miccionaron os animais

A nova ordenanza municipal de protección medio ambiental do Concello de Ribadeo contempla sancións entre 100 e 750 euros para os donos de cans que non recollan as feces dos animais da vía pública ou non limpen a zona na que miccionaron. Para isto último deberán levar obrigatoriamente unha botella con auga e xabón, ademais das xa coñecidas bolsas para as deposicións.

"Ademais das bolsas, tamén é obrigatorio levar unha botella con auga e xabón para minimizar ou efecto das miccións dous cans na vía pública. En todo caso as persoas que paseen os cans deberán evitar que os ouriños se produzan sobre ou mobiliario urbano, edificios e vehículos, tentando que as mesmas se realicen xunto aos bordos das beirarrúas e ou máis próximo aos sumidoiros ou en zonas non destinadas ao paso de peóns nin lugares de xogo",  indica o proxecto da nova ordenanza, que se pode consultar na web do Concello

Con esta norma preténdese actualizar a de 2006. Nela contémplanse sancións que poden alcanzar os 3.000 euros. Así, a normativa divide as infraccións en leves, con multas desde os 100 aos 750 euros; graves, castigadas con entre 751 e 1.500 euros; e moi graves, cuxa contía económica a pagar establécese entre os 1.501 e os 3.000 euros. Ademais de indicar os supostos que se enmarcan en cada nivel de incumprimento, márcase unha prescrición da falta que vai desde o ano das leves aos cinco das moi graves e os tres das graves.

Nas 39 páxinas do proxecto aparecen recollidos distintos aspectos que buscan a limpeza e o ornato público para mellorar a calidade de vida no municipio e alcanzar un alto nivel de protección do ambiente.

Entre os aspectos que aparecen regulados na norma figura a limpeza da vía pública, onde se establecen prohibicións como sacudir roupa ou alfombras pola fiestra, colgar a roupa cara á vía pública, regar as plantas cando poida caer auga á rúa se non é entre as once da noite e as sete e media da mañá ou cuspir e facer necesidades fisiolóxicas na rúa.

Tamén fixa as normas a seguir cando sexecutan obras para compatibilizalas con manter a contorna limpa. Neste caso requírese o uso de colectores para depositar os restos. A instalación destes recipientes deberá contar con autorización municipal e deben retirarse da vía pública durante os fins de semana e os festivos.

Entre as prohibicións que se establecen para a vía pública figuran, entre outras, a de bañar animais e a de lavar ou reparar vehículos, así como baldear con auga, xabón ou lixivia de limpeza de interiores.

Con respecto á tenencia de animais, os propietarios serán os responsables de calquera acción que implique ensuciar a vía pública. Así, en todos os casos a persoa que vaia co animal está obrigada a recoller e retirar os excrementos e a limpeza da parte da vía pública afectada.

Outros aspectos que regula a norma son a limpeza de solares, a colocación de carteis e pancartas ou a realización de pintadas, ademais da distribución de panfletos ou a conservación do mobiliario urbano e as zonas verdes.

Os donos deberán limpar con auga e xabón os ouriños dos seus cans...
comentarios