jueves. 02.07.2020 |
El tiempo
jueves. 02.07.2020
El tiempo

Intervención de Barreiros dá un mes ao goberno para elaborar un plan que reflote ao Concello

Ana Ernida. AMA
Ana Ernida. AMA
O informe cualifica de "complicada" a situación das arcas municipais e achácaa ao incremento de gastos durante 2017 e 2018

A responsable do servizo de Intervención e Secretaría do Concello de Barreiros elaborou un informe que presentou á comisión de contas do Concello no que fai unha análise da situación económica do mesmo. é tan negativo que dá ao goberno municipal, que agora preside a nacionalista Ana Ermida, un prazo dun mes para elaborar un plan económico e financeiro. A finalidade dese plan terá que pasar, sobre todo, por estipular unha serie de medidas tendentes a exercer un maior control do gasto no Concello.

No entanto, a propia funcionaria municipal xa anticipa que reducir o gasto non vai ser suficiente e sinala que, sempre baixo o seu punto de vista, o goberno municipal vai ter que proceder a tomar medidas para incrementar a recadación.

No que non entra o informe, polo menos o entregado por escrito á comisión de contas, é en que tipo de medidas aconsella tomar. Polo momento a alcaldesa de Barreiros xa- avanzou que descarta por completo tomar medidas que fagan recaer ese incremento da recadación nos veciños. é dicir, que non contempla medidas como un incremento do Ibi ou do prezo da auga porque, avanza, "non imos facer que as medidas de incremento dá recadación recaian sempre sobre vos mesmos, sobre a veciñanza".

O informe de Intervención é moi duro nos seus termos e polo menos si que deixa claro o ámbito temporal no que se produciron os desaxustes nos gastos do Concello. Concretamente relata que o goberno municipal de Afonso Fonte aprobou en 2012 un plan de axuste que si se aplicou correctamente e notáronse os seus efectos desde 2013.

Con todo sinala que en 2017 "incumpriuse por primeira vez a regra de gasto" e engade que "no ano 2018 continuouse con esa liña negativa de incrementar o gasto e isto trouxo como consecuencia o incumprimento de novo de todas as magnitudes orzamentarias" apuntando que a consecuencia diso situouse a economía do Concello "nunha situación complicada". Ese é o motivo polo que considera que ese plan económico e financeiro que deberá aplicar este goberno municipal terá que estar listo nun mes.

Tamén di que en devandito plan "deberanse tomar medidas drásticas de control e redución do gasto, tanto corrente como de investimento" e sobre o aumento dos ingresos engade igualmente que o que se faga terán que ser "medidas importantes".

Polo demais, o informe desvela que no Concello non hai un plan anual de contratacións, ordenanza de subvencións nin rexistro de convenios. Engade que tampouco existe un inventario municipal "que permita realizar unha valoración fiable e exacta de bens e que permita establecer horizontes de amortizacións e deterioracións que fagan posible unha correcta contabilidade patrimonial". Establece que si se cumpriron os prazos de liquidación e que se paga aos provedores en 60 días.

Intervención de Barreiros dá un mes ao goberno para elaborar un...
comentarios